Opening Koetshuis – Ouverture Koetshuis – Opening of Koetshuis

Op dinsdag 23 april opende Lokaal Diensten centrum Zoniënzorg Noord in Sint-Pieters-Woluwe haar nieuwe gebouw het Koetshuis, gelegen vlak achter GC Kontakt op de Orbanlaan. Het Lokaal Diensten centrum organiseert voor mensen met een beginnende zorgbehoefte activiteiten van vormende, recreatieve en informatieve aard en biedt ook diensten aan zoals onder andere vervoer, warme maaltijden, een boodschappendienst en een pedicure. U kan het hele aanbod ontdekken via www.zonienzorg.be.

Door de nieuwe infrastructuur, mogelijk gemaakt via financiering van de VGC en het VIPA, beschikt de vzw niet alleen over toegankelijke infrastructuur met voldoende zalen, maar kan ze ook haar werking verder verdiepen in de beide Woluwes. De nieuwe infrastructuur staat daarnaast ook toe om een officiële erkenning als LDC van Vlaanderen binnen te halen. Als voorzitter van de vzw Zoniënzorg wens ik alle betrokken actoren te danken, zowel op het niveau van de vzw (raad van bestuur, personeel en vrijwilligers), de gemeente (de schepenen van Nederlandstalige aangelegenheden in Sint-Pieters-Woluwe), het gemeenschapscentrum Kontakt en de VGC, in het bijzonder het VGC collegelid bevoegd voor Welzijn. Het was een lang proces, maar over legislaturen en jaren heen was het fijn om steeds op steun voor dit dossier te kunnen rekenen.

Nieuwe OCMW-raad in Oudergem – nouveau conseil CPAS d’Auderghem – new OCMW council in Oudergem

Aan de taal moet zeker geschaafd worden…

Op 1 maart vond de installatievergadering plaats van de nieuwe OCMW-raad voor de nieuwe legislatuur. Voor de groep MR-Open Vld neem ik het mandaat van OCMW-raadslid op en zal ook deel uitmaken van het permanent Bureau. Ik ben er ook het enige Nederlandstalige OCMW-raadslid.

Een OCMW – Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn – bevindt zich in elke gemeente en heeft tot doel om elke persoon in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid. Een OCMW biedt steun aan die verschillende vormen kan aannemen: materieel, sociaal, geneeskundig, sociaal geneeskundig of psychologisch. De OCMW steun gaat van zuivere financiële steun tot socioprofessionele herinschakeling en kan verschillende diensten omvatten van schuldbemiddeling over thuishulp tot juridische bijstand. Iedereen woonachtig in een gemeente kan beroep doen op het OCMW, al is de steun wel afhankelijk van voorwaarden. De OCMW-raad bestuurt het OCMW en het permanent bureau verzorgt het dagelijks bestuur. OCMW-raadsleden worden door de gemeenteraad aangeduid. Een van de uitdagingen op korte termijn in Oudergem is de aanpassing van de huidige OCMW organisatie aan de nieuwe ordonnantie van het Brussels Gewest.

Het mandaat is dus een hele uitdaging en ik wil hier nogmaals de kiezers danken voor het vertrouwen in oktober 2018. Informatie over de missie en de samenstelling van de OCMW-raad en diensten in Oudergem vindt u hier.

Le 1 mars la réunion d’installation du nouveau conseil d’action social du CPAS d’Auderghem a eu lieu. Pour le groupe MR-Open Vld je siègerai comme conseiller CPAS et je ferai part du Bureau Permanent.

On the 1st march, the installation meeting of the new board of the OCMW-CPAS of Oudergem took place. For the MR-Open Vld Group I will be the OCMW-CPAS councilor.

Motie tegen plastiek – Motion zero plastique – Motion zero plastics

Op initiatief van Jeremy Van Gorp stelde de groep MR-Open Vld op de gemeenteraad van februari de motie voor om het gebruik van plastiek door de gemeentediensten te vermijden. Deze motie werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. U kan de volledige motie hier lezen.

A l’initiative de Jeremy Van Gorp, le group MR-Open Vld a introduit une motion visant le zero plastique dans les services communales. Cette motion a été adopté à unanimité par le conseil communal. Vous pouvez lire la motion ici.

On the initiative of Jeremy Van Gorp, the MR-Open Vld fraction introduced a motion regarding the avoidance of plastic usage in the municipal services of Oudergem. This motion was adopted unanimously by the municipal council. You can read the motion here.

Nieuws van de gemeenteraad van januari en februari 2019- Conseil communal de janvier et février 2019 – municipal council of January and February 2019

Na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 6 december l.l. zijn de eerste twee gemeenteraden in januari en februari van start gegaan. De groep MR-Open Vld stelde naast de bespreking van de algemene agendapunten ook al een resem mondelinge vragen.

We lichten hier 2 mondelinge vragen uit waar we als Open Vld ook ons steentje hebben bijgedragen. Zo vroegen we, gelet op de nakende nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum Zoniënzorg Zuid en de toekenning van een gemeentelijke subsidie van 500 euro aan het lokaal dienstencentrum of de gemeente plannen had om samenwerkingen uit te bouwen tussen deze vereniging en bepaalde gemeentelijke instellingen zoals het OCMW. Dit kan leiden tot belangrijke meerwaarde en synergieën wat senioren en klanten van het dienstencentrum uiteindelijk ten goede komt. De vraag heeft alvast zijn vruchten opgeleverd want waar Zoniënzorg niet vermeld stond in het meerderheidsakkoord tussen Lijst van de Burgemeester en Ecolo-Groen, is er alvast overlegd plaatsgevonden tussen het LDC, het OCMW en de schepenen van Sociale Zaken en Nederlandstalige Aangelegenheden.

Een tweede vraag is die rond de plannen van de post om het aantal postbussen te verminderen in Brussel. In Oudergem zou 1 op de 3 postbussen sneuvelen tegen maart/april 2019. De post beweert wel dat elke Oudergemnaar in een straal van 500 meter nog een brievenbus of postpunt zal aantreffen. Onze MR-Open Vld analyse laat uitschijnen dat er toch problemen kunnen reizen voor enkele wijken in Oudergem (Transvaal, Visserij). Als resultaat van onze vraag gaat de gemeente alvast hierover meer informatie bij de post opvragen.

De andere twee vragen behelsen enerzijds de situatie van artsen in Oudergem naar aanleiding van een studie van het Brussels Gewest waarbij de wijk Transvaal toch zekere aandacht verdient. Anderzijds werd er informatie gevraagd om de in september 2018 met veel trom aangekondigde samenwerking tussen de gemeentediensten, het OCMW, Carrefour en Chirec met een nieuwe applicatie rond carpoolen. Uit het antwoord van de schepen blijkt dat deze applicatie tot nu toe niet echt een succes genoemd kan worden. Alvast op te volgen.

U kan dus zien dat MR-Open Vld groep goed op dreef om onze belofte van een gedegen maar constructieve oppositie op te nemen.
U kan de vragen van de MR-Open Vld fractie & de antwoorden van de betrokken schepenen hier lezen.

Après l’installation du nouveau conseil communal d’Auderghem, deux séances ont eu lieu en janvier et février. Notre groupe MR-Open Vld a déjà posé beaucoup de question. Entre autres sur la réforme de la poste des boîte aux lettres à Auderghem (moins 1/3), la situation des médecins à Auderghem et le status de l’application du co-voiturage par les services communales à travers un fournisseur qui a été annoncé en septembre 2018. Vous pouvez lire nos questions et les réponses du Collège ici.

Since the installation of the new municipal council in December 2018, two public sessions of the new council have already taken place. During these two councils, the MR-Open Vld group already asked several questions, among others on the announced reduction by BePost of the number of public letter boxes with one third, on the status of the deployment of carpooling in the municipal services via an application as was announced in September 2018 and on the status of medics in our municipality. You can read our questions and the answers of the College of Aldermen here.

With respect to BePost, we have doubts whether some area’s are indeed still deserved by the red letter boxes. BePost announced that there is still one letter box (including post points) within a range of 500 meters, but our analysis points to some potential weak points like Transvaal. The municipality will get in contact with BePost to verify this. With respect to the carpooling service, it turns out that there are currently some problems. We hope at least that measures can be taken. With respect to the situation of the presence of medics, we were concerned with a conclusion from a recent study that points towards potential problems of presence of medics within the Transvaal area in the near future and what the municipality can do to maybe anticipate on this situation (or counter it). We will of course follow-up on these three points.

Bedankt Kiezers – Merci à nos électeurs – Thank you voters

schermafdruk 2019-01-14 17.46.52

De liberale kandidaten in Oudergem, Etterbeek en de Woluwes haalden een mooi uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Alvast dank voor uw steun

En Français
In English

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vormden we samen met de MR de tweetalige MR-Open Vld lijst. Hiermee zetten we in Oudergem terug de traditie van liberale samenwerking op de rails. Onze MR-Open Vld lijst haalde 2 zetels. Wim Vanobberghen haalde een mooie individuele score van 177 voorkeurstemmen en miste nipt een 3de zetel. Jan De Ceuster behaalde eveneens een mooi resultaat. Het is alvast een duidelijk signaal dat Oudergemnaren tweetalige lijsten smaken. Wim en Jan blijven alvast gemotiveerd om de volgende legislatuur hun engagement voor Oudergem verder te zetten en uw liberale aanspreekpunten te blijven. De volgende zes jaar gaan we samen met de MR-Open Vld raadsleden Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck constructief maar waakzaam oppositie voeren. De Lijst van de Burgemeester (aka Défi) besloot immers om met ECOLO-Groen in zee te gaan. Als MR-Open Vld fractie zullen we alvast alles uit de kast moeten halen tegen een grote meerderheid (27 op 31 zetels), maar dat schrikt ons niet af. In de andere buurtgemeenten scoorden onze liberale kandidaten ook goed met gemeenteraadsleden in Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe tot gevolg. Hopelijk volgt Oudergem in 2024. Wilt u met ons meewerken, aarzel dan niet om contact op te nemen via openvldoudergem@gmail.com

Les candidats de l’Open Vld Wim Vanobberghen et Jan De Ceuster veulent remercier leur électeurs et les électeurs de la liste MR-Open Vld. La liste a obtenu deux sièges. Wim Vanobberghen a obtenu un bon score avec 177 voix de préférence. Jan et Wim resterons motivés pour travailler pour les Auderghemois. Ensemble avec Martine Maelschalck et Jeremy Van Gorp et le MR d’Auderghem on a choisi de former la fraction MR-Open Vld et de continuer à approfondir la collaboration libérale à Auderghem. Comme la Liste du Bourgmestre et ECOLO-Groen ont fait un accord de majorité, MR-Open Vld sera la plus grande partie de l’opposition à Auderghem, face à une majorité écrasante (27 sièges sur 31). Nous sommes prêts à prendre le défi et de poursuivre une opposition constructive mais vigilante.

Wim Vanobberghen and Jan De Ceuster would like to thank their voters during the last municipal elections. As Open Vld candidates on the joint liberal MR-Open Vld list, they obtained good personal scores. Wim Vanobberghen got 177 votes and nearly missed the third seat for the list. The next six years the Open Vld Oudergem will continue to work together with the MR Auderghem and form the MR-Open Vld fraction in the municipal council. We will support our liberal municipal councillors Jeremy Van Gorp and Martine Maelschalck in their constructive but correct opposition towards the coalition of the Liste du Bourgmestre and Ecolo-Groen. As the biggest opposition party facing a large majority (27 out of 31 seats) this is a big challenges, but one we as liberals are eager to take in order to work in the benefit of all inhabitants of Auderghem.

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=vldbrussel&d=nb_spwl_winter_2018

Debat Brussel Kiest Oudergem – Debate Bruzz about Oudergem – Débat Bruzz sur Auderghem

Schermafdruk 2018-10-12 12.08.03.pngOp 25 september organiseerde Bruzz een debat tussen de Nederlandstalige kandidaten. Ik mocht deelnemen aan 2 onderdelen – Nederlandstaligen in Oudergem en mobiliteit. Ik legde er uit (min 1:45 en min 5:20) waarom een stem op Open Vld een verantwoordelijke stem is voor Oudergem en voor Nederlandstaligen en waarom onze gemeenschappelijke MR-Open Vld lijst een belangrijk signaal is in het huidige Oudergem. In het luik mobiliteit had ik het over hoe we zachte mobiliteitsvormen in Oudergem kunnen promoten (min 30)   en waarom een realistische aanpak (alternatieven nodig) voor het viaduct nodig is (min 23:27). Over de noodzakelijke rol van Open Vld Oudergem in het bibliotheek nieuwbouw dossier en onze verwezenlijking voor de uitbreiding van het Lutgardiscollege (luik 2 waarin ik niet kon deelnemen en waarvan geen melding  wordt gemaakt) leest u meer hier. U kan het hele debat herbekijken via  https://www.bruzz.be/videoreeks/brussel-kiest/video-brussel-kiest-geen-gemeenteplein-oudergem-echt-een-gemis

Le 25 septembre je participais au debat entre les candidats néerlandophone à Auderghem. Je soulignait comment et pourquoi la liste MR-Open Vld veut collaborer entre les communautés et pourquoi c’est un signal nécessaire pour Auderghem. Sur la mobilité j’explique notre program pour faciliter les moyens de mobilité alternatives/douces et pourquoi une approche pragmatique et réaliste est nécessaire pour le viaduc (alternatives nécessaires avant destruction). Vous pouvez regarder le débat ici: https://www.bruzz.be/videoreeks/brussel-kiest/video-brussel-kiest-geen-gemeenteplein-oudergem-echt-een-gemis

On 25th September I participated in the debate between Dutch candidates. I explained why a common liberal list MR-Open Vld is a necessary signal in the current context of Oudergem/Auderghem. In the third chapter I explained how MR-Open Vld wants to promote soft modes of mobility in our municipality and why a realistic and pragmatic approach for the viaduc is necessary (alternatives are necessary before starting its destruction). You can watch the debate here again : https://www.bruzz.be/videoreeks/brussel-kiest/video-brussel-kiest-geen-gemeenteplein-oudergem-echt-een-gemis

 

Investering in het Lutgardiscollege voor oprichting van een ICT ruimte – Investissement dans l’école Lutgardis pour la création d’une espace multimedia – Investments in the Lutgardis school for a new multimedia room

2018-08-08 10.44.54

De ruimte op de Lutgardissite waar binnenkort dankzij een VGC investering, op voorspraak van minister Guy Vanhengel, een multimedialokaal komt. Hierdoor kunnen er ook meer plaatsen bijkomen in het secundair onderwijs.

(Texte en Français après le texte néerlandophone/English text after French text)

In mei van dit jaar besliste de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), op voorspraak van Minister Guy Vanhengel, een investeringsubsidie van 250.000 EUR te geven aan het Lutgardiscollege aan de Zandgroeflaan in Oudergem. Daarmee kan de school een deel van de nabijgelegen infrastructuur aankopen en deze inrichtingen tot een polyvalente ICT en multimediaruimte voor het basis- en secundair onderwijs. Zo krijgt de school niet alleen state-of-the-art computerlokalen, maar kan zij haar secundair onderwijs uitbreiden met meer plaatsen. “We slaan in Oudergem twee vliegen in één klap”, verklaart minister Guy Vanhengel. “er komt een multimedia- en computerruimte voor het Lutgardiscollege bij, waar ook andere scholen en organisaties van kunnen gebruikmaken én het Lutgardiscollege school kan door een reorganisatie extra leerlingen inschrijven.

Als Open Vld Oudergem zijn we alvast blij met dit nieuws. Naast de opportuniteiten voor de school, biedt deze investering de mogelijkheid om samenwerkingen (onder andere rond intergenerationele projecten) op te zetten met de andere partners op de site: de bibliotheek en het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg die volgend jaar de deuren opendoen, maar ook het jeugdhuis Alleman. Wim Vanobberghen, voorzitter van Open Vld Oudergem, wijst erop dat de subsidie aantoont dat we als liberalen in Oudergem goed werk geleverd hebben en onze verantwoordelijkheid opnamen op elk aspect van de ontwikkeling van de site. Naast de investeringssubsidie, deblokkeerde minister Vanhengel begin dit jaar het bibliotheekdossier toen dit dreigde vast te lopen en als voorzitter van het LDC Zoniënzorg zette Wim Vanobberghen ook zijn schouders onder het nieuwbouw dossier. Gewoon doen dus, ook in Oudergem.

Read More

Wim & Jan: een geëngageerde tandem voor Oudergem – Un duo engagé pour Auderghem – A dedicated duo for 1160 Brussels

(Version française après version néerlandophone/English version after French version)
Beste Oudergemnaar,

Op 14 oktober trekt u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad in Oudergem te verkiezen.

De afgelopen 6 jaar hebben we ons als Open Vld Oudergem met veel goesting ingezet voor onze gemeente, in vele dossiers het verschil gemaakt en u steevast geholpen waar we konden. De volgende 6 jaar willen we als liberalen ons werk voort zetten vanuit dezelfde dynamische, optimistische, open en verantwoordelijke ingesteldheid.

We komen dit maal op met een gezamenlijke MR-Open Vld lijst. Als liberalen over de gemeenschappen heen hebben we de ambitie om Oudergem terug wat meer dynamischer te maken. Oudergem mag geen slaapgemeente worden en moet haar potentieel en troeven echt ontginnen. Een liberale inbreng in de gemeente is daarom nodig. De MR-Open Vld lijst heeft dan ook een programma uitgewerkt dat bestaat uit realistische en concrete voorstellen om:

 1. De publieke ruimtes (pleintjes, tussenruimtes) en handelskernen in onze gemeente te herwaarderen en wijken duurzaam, levendig, groen, proper en veilig te maken;
 2. Een vlotte, multimodale en realistisch georganiseerde mobiliteit te verzorgen;
 3. Oudergem te doen uitgroeien tot een slimme en duurzame gemeente;
 4. Oudergem een broeihaard te maken van innovatieve projecten, cultuur en creativiteit;
 5. Te zorgen voor jongeren, jonge gezinnen én senioren en kansen te scheppen voor zij die het wat moeilijk hebben;
 6. Burgerparticipatie, moderne dienstverlening en deugdelijk bestuur te bevorderen.

De voorstellen die we neerleggen bouwen voort op initiatieven die genomen zijn door liberale burgemeesters en besturen in andere Belgische gemeenten. Blauwe succesformules dus die we willen toepassen in Oudergem. U kan alvast op deze website het programma hier volledig lezen of per thema (gezellige pleinen en wijken, bloeiende handelskernen, trappen stappen en rijden, een cultureel en creatief bruisende gemeente, iedereen groeit mee, burgerparticipatie, moderne dienstverlening en goed bestuur).

Naast een inhoudelijke overeenstemming nemen we door onze deelname aan de tweetalige MR-Open Vld ook onze verantwoordelijkheid op voor alle Oudergemnaren en Nederlandstaligen in het bijzonder en willen we een Nederlandstalige verkozene in de gemeenteraad behouden. Dat is goed voor de gemeente. In 2012 maakte we als liberalen een Nederlandstalige eenheidslijst mogelijk. Ons gezamenlijk liberaal initiatief stond van in het begin trouwens open voor de huidige schepen en de ploeg, maar de uitgestoken hand werd niet aangenomen. Dit vinden wij jammer, maar als Open Vld kozen we om onze verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan en daarom volop voor samenwerking tussen gemeenschappen vanaf het prille begin, bij de vorming van lijsten, te opteren.  Met een 3de plaats voor Wim Vanobberghen op de gezamenlijke MR-OpenVld lijst is er vandaag met uw steun een realistisch perspectief op een Nederlandstalige vertegenwoordiger in de gemeenteraad mogelijk en, wie weet, het College.

Dat we een sterke tandem zullen vormen voor Oudergem bewijst onze inzet van de afgelopen 6 jaar. Als Open Vld Oudergem maakten we het verschil in de dossiers waaraan we meewerkten. Zo speelden we een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Lutgardissite waarvoor we ons liberaal netwerk inschakelden. Minister en VGC-Collegevoorzitter Guy Vanhengel hielp het dossier rond de nieuwbouw van de bibliotheek te deblokkeren toen dit begin 2018 dreigde vast te lopen. Op voorspraak van Guy Vanhengel besliste de VGC om een investeringssubsidie in mei 2018 toe te kennen aan het Lutgardiscollege waardoor deze enerzijds een multimediaruimte kunnen uitbouwen die samenwerking met andere partners (bib, lokaal dienstencentrum, brede school, andere scholen, …) mogelijk maakt en zorgt voor meer plaatsen in het secundair onderwijs in de school. Als voorzitter van Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg zette Wim Vanobberghen zijn schouders onder het dossier van het nieuwe gebouw. Daarnaast speelden we onze rol bij belangrijke verwezenlijkingen van de afgelopen 6 jaar: de instap in het decreet lokaal cultuurbeleid met de komst van een cultuurbeleidscoördinator, de uitbouw van de Brede School, de uitbreiding van de openingsuren van de bib en correcte betoelagingen van Nederlandstalige culturele actoren. Tot slot engageerden Jan en Wim zich als vrijwillig bestuurder in diverse socio-culturele instellingen in Oudergem (Den Dam, Willemsfonds, Cultuuradviesraad, …) en was Wim Vanobberghen een OCMW-raadslid dat steevast present was en zijn werk deed. Kortom, we hebben getoond resultaat gericht te kunnen werken en onze verantwoordelijkheid op te nemen. Dit alles onder het motto: gewoon doen!

We hopen op 14 oktober op uw steun te mogen rekenen om ons traject verder te zetten en Oudergem te vernieuwen en te redynamiseren. We zijn u hiervoor alvast dankbaar voor.

Hebt u een vraag, een opmerking of suggestie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We maken dan graag een afspraak met u.

Met vriendelijke groet,

Wim Vanobberghen – 3de plaats MR-Open Vld (lijst nr. 12)

Jan De Ceuster – 23ste plaats MR-Open Vld (lijst nr. 12)


Cher Auderghemois,
Chère Auderghemoise,

Le 14 octobre prochain, vous allez voter pour un nouveau conseil communal. Les 6 dernières années, l’Open Vld Oudergem s’est investi avec beaucoup d’enthousiasme dans notre commune. Les 6 prochaines années nous avons l’ambition de continuer notre engagement et travail en partant du même esprit d’ouverture, de dynamisme, d’optimisme et de responsabilité.

Nous nous présentons avec les libéraux MR d’ Auderghem. Auderghem aura donc de nouveau un vrai liste libéral MR-Open Vld. Ce voix libéraux sera nécessaire les six années à venir. Notre commune a des atout comme la proximité du metro, la présence des grandes surfaces ou  le Forêt de Soignes. Néanmoins on doit constater qu’ Auderghem n’exploit plus son potentiel et commence à dormir sur ses lauriers. Nous voulons insouffler un nouveau vent dans la gestion de la commune à fin qu’ Auderghem se rédynamise et peut répondre aux nombreux défis de ce temps et de demain. Pour cela nous avons élaborer un programme avec des projets innovants et réalisables pour qu’ Auderghem devienne une commune :

 1. composée de quartiers vivants, durables, propres et surs;
 2. où la mobilité est fluide, multimodale et réaliste;
 3. qui est commune intelligente et durables;
 4. qui bouillonne d’idées et de projets, notamment culturels et sportives;
 5. qui aide chacun et chacune à se developper personnellement;
 6. est exemplaire en matière de transparence, bonne gouvernance et democratie participative.

Vous pouvez lire notre programme complet ici ou par thème (quartiers vivants, commerces, mobilité, culture, créativité et sports, opportunités pour tous et bonne gouvernance, participation citoyenne et communication et service communal).

Pour l’Open Vld Wim Vanobberghen occupe la troisième place. Jan De Ceuster occupe la 23° place. La 3° place pour Wim Vanobberghen est important car elle reflète non seulement la volonté de la liste libérale de travailler pour tous les Auderghemois. Elle offre aussi une opportunité réaliste pour qu’un Néerlandophone sera élu dans le conseil communal ce qui est une bonne chose pour la commune. A part des deux candidats de l’Open Vld la liste compte aussi des candidats de different pays de l’Union Européen (Gabriela Banu, Antoine Miroux, Elodie Merker). De nouveau un vrai signe que la liste liberale représente tout le monde dans notre commune.

Les six dernières l’Open Vld a fait du bon travail pour Auderghem. Wim a été membre du conseil du CPAS et des hls Auderghem (logement sociaux, jusqu’en 2015). Grâce à l’Open Vld, l’école de Lutgardis bénéficiera d’un subside d’investissement du VGC qui l’aide à ouvrir deux locaux de multimedia et augmente sa capacité dans le secondaire. Grâce à l’ Open Vld et ministre Guy Vanhengel, le dossier du nouveau bâtiment pour la bibliothèque néerlandophone a pu atterrir. Aussi pour l’hôpital Chirec, Guy Vanhengel a joué son rôle comme Ministre Bruxellois de Finance et du Budget. A part de ce travail politique, nous sommes aussi des administrateurs volontaires dans les conseil d’administration des divers associations socio-culturel à Auderghem (Den Dam, Zoniënzorg, …). En un mot, l’Open Vld ne parle pas seulement, mais elle agit quand c’est nécessaire.

Après le 14 octobre, nous voulons continuer notre travail dans la commune. Nous espérons que la liste MR-Open Vld et nous deux puissent compter sur votre confiance. On vous remercie d’avance,

Wim Vanobberghen – 3° place liste MR-Open Vld (liste nr 12)
Jan De Ceuster – 23° place liste MR-Open Vld (liste nr 12)


Dear inhabitant of Oudergem,

On 14th October 2018, you will be asked to cast your vote for the new municipality council of Oudergem.

The past 6 years we have worked hard for our municipality and made the difference in important issues in the life of our municipality. The next six years we want to continue our work with the same dynamic, open, responsible and optimistisch mind set.

The Open Vld and MR liberal parties of Oudergem have this time decided to collaborate again and to form a common liberal MR-Open Vld list for our municipality. We believe that it is time that our municipality starts to exploit its real potential and becomes more dynamic. Although Oudergem/Auderghem is nicely located between the Sonian Forest and the city, we believe it cannot become a sleeping neighbourhood at the outskirt of Brussels. Therefore a clear and genuine liberal voice is needed the next six years. Our program consists of realistic and concrete proposals in order to:

 1. Rejuvenate public spaces and squares as well as local shopping centres;
 2. Make the various neighborhoods greener, sustainable, clean and safe;
 3. Create a fluid, multimodal and realistic organized mobility;
 4. Make our municipality a center of a vibrant cultural, creative, innovative and sportive life;
 5. Provide our youth, families, seniors as well as persons in need with real chances to deploy themselves individually;
 6. Turn our municipality into an exemple of citizen engagement and involvement, of good governance and of transparency.

The proposals we make for each of these six objectives are inspired by measures implemented by liberal mayors in other Belgian towns and municipalities. They thus have already proven their success and so it’s time that Oudergem/Auderghem picks them up. You can read our full program here or read it via sub themes (vibrant, green, clean and safe neighborhoods, vibrant commercial centres and entrepreneurship, mobility, opportunities for each inhabitant, stimulating culture, creativity and sports and citizen participation, good governance and modern communication and service by the municipality)

Besides the fact that Open Vld and MR find each other with respect to proposals, our liberal list also makes an important statement by having a Dutch speaking candidate from Open Vld – Wim Vanobberghen – on the 3rd place and EU citizens from MR on other places (e.g. Gabriela Banu on 6, Elodie Merker on 14, Antoine Miroux on 13 ,…). Indeed, as liberals we believe that everybody is making our municipality and it’s common future. Therefore it is important different groups can get a representation as well in the municipality council.

As Open Vld Oudergem we have proven the past six year to be a strong tandem that can make a real difference on important issues for our municipality such as education, libraries our well-being. We  contributed to an increase of support for the Dutch speaking facilities by the municipality (Library, community centre Den Dam, …).  When necessary we involved our Open Vld network in order to push forward important decisions for Oudergem/Auderghem.  On the initiative of our Minister Guy Vanhengel, Open Vld made it possible that the VGC invests in the creation of two new multimedia class rooms at the Lutgardis College in Oudergem. This also allows the school to increase its capacity in the secondary school. In the dossier of the new Dutch speaking library, our Minister Guy Vanhengel also made an important contribution during the negotiations. Apart from that, we as Open Vld candidates, are also very engaged in socio-cultural and well-being organisations in our municipality (GC Den Dam, Zoniënzorg, Willemsfonds). Politically, Wim was member of the OCMW/CPAS (Public Welfare Centre) board (2017-2018) and the board of the social housing company (2013-2015). In a nutshell, as Open Vld Oudergem, we act when it is time to act and do the job well. 

The next six years we want to continue our work. We hope we can count on your support on 14th October. We thank you already in advance.

If you have any question or you have want to discuss our program with us, don’t hesitate to contact us,

With kind regards,

Wim Vanobberghen – candidate nr 3, list MR-Open Vld (list nr 12)
Jan De Ceuster – candidate nr 23, list MR-Open Vld (list nr 12)

 

 

1. Zorgen voor gezellige, groene, propere en veilige pleinen en wijken – Créer des places publiques et quartiers agréables, verts, propres et surs- Create cosy, green, clean and safe public spaces and neighborhoods

(version française après version néerlandophone/English version after French version)

 

Oudergem kent talrijke grote en kleine buurtpleinen, maar ook kleine stukken ’tussenruimtes’ tussen 2 wijken of wegen. De foto’s hierboven geven enkele voorbeelden weer. Je kan moeilijk zeggen dat deze publiek infrastructuur in Oudergem de meest uitnodigende is die er bestaat. Pleinen zijn in Oudergem nog te vaak aangelegd als doorgangspunten van A naar B. Het geplaatste meubilair (banken, plantenbakken) is er vaak ontoereikend om echt even halt te houden of kleinschalige buurtevenementen te organiseren die buurtbewoners informeel samenbrengen. Het is trouwens een nood die we ook vaak hoorden tijdens onze buurtbevraging: de nood aan een ruimte waar men elkaar kan ontmoeten en waar het gezellig vertoeven is. Het gaat dan niet alleen om het gebrek aan een écht gemeenteplein in Oudergem, maar ook om ontmoetingspunten in de verschillende wijken en op verbindingswegen tussen wijken.  

Liberaal praktijkvoorbeeld – Mechelen: In gemeenten rondom ons dat investeren in publieke ruimte – de hele heraanleg van een plein of het aanleggen van een “pocket park” of kleine speelplein – tot een nieuwe ‘boost’ in de buurt kan leiden. Zoals Bart Somers, burgemeester van Mechelen en beste burgemeester ter wereld zegt: “De publieke ruimte is de grote gelijkmaker. Het is het podium waarop de stad acteert en danst. Het is een ruimte voor arm en rijk en in alle wijken moet ze van kwaliteit zijn…dat is een vorm van respect. We hebben sterk ingezet op vergroening van de publieke ruimte, we hebben veel aangename parkjes gecreëerd. Dat stimuleert de sociale cohesie, geeft kinderen de ruimte om te spelen en mensen van allerlei slag komen elkaar tegen. Mensen praten informeel met elkaar en als er een probleem is, slagen buren er in om met andere buren eerst te praten.” Uit een studie van blijkt ook het belang van tussenruimtes, kleine ruimtes op hoeken van straten: ze bieden rustpunten aan ouders op stap met kinderen terwijl ze voor senioren een rustpunt zijn om weg naar faciliteiten in hun wijk.

Als liberalen willen we de volgende jaren nagaan hoe we onze Oudergemse pleinen en tussenruimtes kunnen kwalitatief verbeteren. Niet alleen het Hermann-Debroux-viaduct verdient de volgende 6 jaar aandacht, ook uw buurtplein. Zeker in een gemeente met een groeiende bevolking zoals Oudergem kunnen gezellige en groene buurtpleintjes en tussenruimtes  een vraag naar ontspannings – en groenruimte opvangen. Deze herinrichting willen we niet top-down doen, maar wel participatief. We willen werken via een instrument zoals de wijkbegroting. Hier krijgen bewoners van een wijk een zeker budget toegewezen en onder begeleiding van een expert mogen ze dit gebruiken om hun plein heruit te denken op korte, middellange en lange termijn.

Naast uitdenken van de fysieke inrichting willen we parallel ook een kader aanbieden om buurten terug te doen ‘bougeren’. De gemeente moet hier niet aan micro-management doen, maar wel een kader uitwerken zodat burgers en buurtinitieven zich ondersteund en gewaardeerd voelen.

 • Het inrichten van ‘buurtpleinen’ (#Sint-Juliaan, #Hankar, #Henrard, #Gemeenteplein, #Coulbaut, #Vriendschapsplein, #Dewinterplein, #Pinoy, #Transvaal, #Vorstlaan, …) die groener, gezelliger en duurzamer zijn, nieuwe innovatieve winkels verwelkomen, uitgerust zijn met slimme mobiliteitsoplossingen (zachte mobiliteit met laadpalen, parkeerplaatsen van korte duur voor winkels die via slimme technologie zoals sensoren beheerd worden) en waar men gemakkelijk geld kan afhalen;
 • Het herinrichten van de ruimte voor het gemeentehuis en het cultureel centrum; het creëren van nieuwe pleinen binnen de grote stedenbouwkundige projecten in de gemeente (#Delta ; #Hermann-Debroux);
 • Het ondersteunen van buurtcomités zodat elke wijk over een democratisch, apolitiek en transparant comité beschikt dat toelaat dat burgerinitiatieven sneller kunnen ontstaan; een participatief burgerbudget voor de wijken initiëreninitiatieven opzetten zodat buren en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten (evenementen, digitale platformen, gedeeld ruimtegebruik, …).
 • Het stimuleren van duurzame en groene gerenoveerde wijken, straten en gevels: lokale prikkels en logistieke ondersteuning aan vergroeningsinitiatieven; fiscale incentives die de regionale incentives aanvullen ; bloem- en plantenbakken door de groendienst ter beschikking gesteld, met onderhoud voorzien door de handelaars of door burgers; advies door de groendienst.
 • Propere en nette buurten doormiddel van het plaatsen van stedelijke asbakken, slimme vuilnisbakken en het aanwenden van efficiënte opkuistoestellen; organiseren van opruimacties om inwoners bewust te maken van het belang van een propere gemeente voor iedereen; gepast optreden tegen overlast; een partnerschap aangaan met een private firma om het niet oprapen van hondenpoep te bestrijden; digitale meldingskanalen oprichten zodat Oudergemnaren snel kunnen aangeven waar er problemen met netheid zijn; efficiënte sensibiliseringsacties met regionale subsidies.
 • Het verbeteren van de veiligheid en optreden tegen overlasteen versterking van de rol van de wijkagent en een betere uitrusting (onder andere via digitale toepassingen); een versterkte aanwezigheid in alle wijken en een betere opvolging ten einde kordaat tegen blijvende overlast op te treden (bijvoorbeeld: overdreven snelheid, agressief rijgedrag, niet reglementair parkeren op kiss & ride zones) ; het versterken van de band tussen de wijkagent en de buurtbewoners door bijvoorbeeld het organiseren van een jaarlijkse ontmoeting; frequentere patrouilles te voet of met de fiets, ook ’s nachts in de wijken met problemen (onder andere diefstal);interventies tegen personen die excessief en luidruchtig drinken op straat; het installeren van bewakingscamera’s, onder meer op publieke ruimtes met veel overlast (parking Carrefour), in de buurt van scholen en winkels; betere straatverlichting op bepaalde plekken (ingang parken, buurt metrostations, …); een cel voor cyberveiligheid.
 • Het bevorderen van vlot lokaal verkeer, gebaseerd op een digitale analyse van de verkeersstromen. Hierdoor kunnen op een rationele manier de verkeersrichtingen aangepast worden en verder eenrichtingsstraten ingevoerd worden om het verkeer vlotter te laten verlopen en de kleinere straten van Oudergem meer verkeersrust te garanderen.
 • Het invoeren van een aan de kleine straten aangepaste verkeerssnelheid: een versterkte aanwezigheid van verkeersradars (waaronder de discrete NK7), snelheidsbrekers, ‘men flitst in deze straat’ signalisatie en algemeen een betere preventieve signalisatie in de buurt van scholen of straten waar kinderen spelen.
 • Te ijveren voor gecontroleerde stedenbouwkundige projecten en een beperkt aantal grootschalige projecten die de menselijke schaal van de gemeente Oudergem behouden; slimme en duurzame projecten die de architecturale kwaliteit van onze omgeving verbeteren; nieuwe bouwprojecten of renovaties houden rekening met het aantal parkings in de wijk; een striktere opvolging van de wetgeving om de werfhinder voor de buurtbewoners te beperken (onder andere geluidshinder).

Een nieuwe wijk op Delta. Beeld je in dat de nieuwe wijk Delta (naast het huidige nieuwe Chirec ziekenhuis) een moderne, dynamische, duurzame en innovatieve buurt wordt die volop de mogelijkheden van de technologie gebruikt en een bron van nieuwe dynamiek voor Oudergem. Een site ten voordele van alle Oudergemnaren en daarom onder meer voorziet in: een gezellige en groene ruimte omringd met buurtwinkels, restaurants maar ook diensten zoals kinderopvang en een (ook Nederlandstalige) school (toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente). Een plek met moderne en betaalbare woningen die zich inschrijven in een duurzame en intergenerationele logica. Een wijk met een ruime parking die de parkeerdruk op andere delen van de gemeente vermijdt. Een buurt die vlot verbonden is met het openbaar vervoer en voldoende ruimte kent voor zachte mobiliteitsvormen. Een buurt die beschikt over een waar multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.

Imaginons une commune composée de quartiers vivants, agréables, verts, sûrs et durablesun village dans la ville

Des places réaménagées. Imaginons que chaque quartier d’Auderghem dispose de sa propre place ou d’un « cœur animé », un point de rencontre névralgique avec des commerces et des restaurants, des aménagements pratiques et agréables pour s’arrêter, se rencontrer.  Des lieux où il y aurait des marchés, des brocantes, des événements comme des cinémas en plein air, des animations, des points de rendez-vous pour des groupes de cyclistes ou des équipes de course à pied… Imaginons que notre commune dispose enfin d’une véritable place communale, verdie et fleurie, source de dynamisme et convivialité. Aujourd’hui, la commune manque d’ambition et de créativité dans l’aménagement de son territoire. Les places publiques sont trop souvent des lieux de passage.

Des quartiers sûrs et conviviaux. Imaginons une commune paisible où règne un sentiment de tranquillité qui permet d’échapper au stress de la vie urbaine, une commune où les petites rues conservent le calme qui fait leur charme. Imaginons une commune propre, à la pointe en matière de verdissement, qui veille à son embellissement et vise à conserver une urbanisation à taille humaine. Une commune qui lutte au quotidien contre l’incivisme, les vols et la petite délinquanceet où les habitants se sentent en sécurité. Imaginons une commune où les riverain(e)s se connaissent et où les projets collaboratifs sont soutenus et encouragés par la commune qui vous apporte également un petit coup de pouce dans le lancement d’événements de quartier (repas aux lampions, brocantes, tournois, …). La commune peut donner l’impulsion, assurer un suivi des initiatives locales pour faire d’Auderghem une commune plus conviviale, qui livre tout son potentiel. Auderghem a tendance à s’endormir sur ses lauriers.

Pour cela innovons:

 • Un aménagement des « places de quartier »(#St Julien, #Hankar, #Henrard, #Communal, #Coulbaut, #Amitié, #Dewinter, #Pinoy, #Transvaal, #Souverain…) ; des lieuxplus verts, conviviaux, cohérents et durables où s’implantent des commerces de qualité et où existent des nouvelles solutions de mobilité (mobilité douce avec des bornes innovantes ; places de parking de courte durée proches des commerces contrôlées par des technologies digitales comme des sensors placés au sol) et où des distributeurs de billets restent à disposition ;
 • Un réaménagement de l’espace en face de la maison communale et du centre culturel ; création de places et d’espaces conviviaux dans de nouveaux projets urbanistiques (#Delta ; #Herrmann-Debroux) ;
 • Un espace couvert (de type halle) muni d’une infrastructure permanente notamment pour les marchés hebdomadaires;
 • Un plan pour repenser et revitaliser la chaussée de Wavre en partenariat avec la Région bruxelloise visant à en faire un axe moderne, vert, composé de logements abordables et de commerces de qualité où la pression de la circulation est réduite ;
 • Un guichet unique physique et numérique pour les commerçant(e)s et indépendant(e)s afin de les aider dans les procédures administratives, la recherche de subsides, le développement digital, la mise en réseau, la transmission et la reprise de commerces, l’installation de terminaux de paiement, l’implantation de pop-up stores dans les espaces commerciaux non-utilisés, le recours aux circuits courts (carte interactive, mise en réseau, registre des fournisseurs locaux …) ; une politique proactive pour chercher et soutenir le développement d’une offre commerciale de « nouveau type »(bio, collaboratif, repair café,machineà pain, marchands ambulants …) ;
 • De meilleures connexions entre les structures d’aide à la mise à l’emploiet les besoins des entreprises locales ;
 • Des associations de commerçants renforcées; un réseau d’artisans et d’entrepreneurs en lien avec d’autres communes ; un club des entrepreneurs ;
 • Des initiatives de crowdfunding local, qui permettraient à des acteurs privés d’aider au financement de commerces locaux, doublé d’une déduction fiscale ;
 • Un soutien aux comités de quartier pour que chaque quartier dispose d’un comité démocratique, apolitique et transparent, afin de permettre à des initiatives citoyennes d’émerger plus facilement ; des budgets citoyens participatifs dédiés par quartier ; des initiatives et des rencontres entre riverains facilitées (événements, connections digitales, des espaces partagés,…) ;
 • Des quartiers, rues et façades vertes et rénovées durablement (une incitation et un soutien logistique aux initiatives de verdissement des rues, incitants fiscaux complémentaires à ceux de la région ; bacs à fleurs mis à disposition moyennant un entretien,…) ;
 • Des quartiers propres : des cendriers urbains ; des poubelles intelligentes ; des appareils de nettoyage plus efficaces ; des activités « clean-up » pour inciter les Auderghemois(es) à respecter leur commune ; des mesures répressives contre les incivilités ; un partenariat avec une société privée pour verbaliser le non-ramassage des déjections canines ; des outils digitaux permettant aux Auderghemois(es) de signaler rapidement les problèmes de propreté ; des campagnes de sensibilisations plus efficaces au travers de subsides de la région ;
 • Une sécurité accrue et une lutte efficace contre l’incivisme :des agents de quartiers dont le rôle et les moyens (notamment par le recours aux technologies numériques) sont renforcés ; une plus grande présence dans l’ensemble des quartiers et un meilleur suivi en cas d’infraction afin de répondre aux problèmes persistants (exemples : vitesse excessive, conduite agressive, parking non autorisé sur les zones Kiss&Go …); des liens entre les agents de quartier et les riverains renforcés en organisant par exemple des rencontres annuelles ; des patrouilles policières pédestres et à deux roues plus fréquentes et ce principalement la nuit dans des quartiers plus problématiques (exemple: risques de cambriolage) ; des interventions contre le phénomène des personnes qui boivent de manière excessive et bruyante en rue et dans les parcs par des contrôles policiers plus réguliers ; la mise en place de caméras de surveillance notamment sur les lieux notoires d’agression (exemple parking Carrefour), les places publiques, les abords des écoles et des commerces ; des rues mieux éclairées dans certains quartiers ; une cellule de cybersécurité ;
 • Une circulation locale fluide et étudiée en recourant au digital afin d’adapter de manière rationnelle les sens de circulation et d’instaurer des sens uniques dans le but de fluidifier le trafic et de permettre aux petites rues d’Auderghem de préserver leur tranquillité ; des incitants pour une circulation à vitesse réduite dans les petites rues d’Auderghem: présence accrue de radars y compris des modèles discrets (type  NK7), des casse-vitesses, un dispositif « On flashe dans ma rue » renforcé et une meilleure signalisation préventive relative aux dangers proches des écoles et dans les rues où jouent fréquemment des enfants ;
 • Des projets urbanistiques contrôlés et des projets à grande échelle limités afin de s’assurer qu’Auderghem reste une commune à taille humaine ; des projets intelligents et durables qui ajoutent une qualité architecturale à notre environnement ; des nouvelles constructions ou des rénovations prenant en considération les places de parking dans le quartier ; un suivi plus strict du respect de la législation afin de limiter au maximum les inconvénients des travaux pour les riverains (notamment en terme de respect des normes de bruit).

Un nouveau quartier Delta. Imaginons que le nouveau quartier Delta (à côté du Chirec) soit un quartier moderne, dynamique, durable et pionnier, qui utilise le potentiel de la technologie et qui soit source d’un nouveau dynamisme à Auderghem. Un site au profit de tous les Auderghemois(es), qui prévoit : un espace convivial et vert muni de commerces de proximité, de restaurants mais également d’une série de services comme une crèche, une école (pourquoi pas néerlandophone) ouverte à tous les Auderghemois(es), des logements modernes et abordables,  basse-énergie, intergénérationnels ; un parking d’envergure pour limiter les effets négatifs sur le reste de la commune ; une connexion du site Delta aux transports publics et à la mobilité douce pour en faire un véritable centre multimodal accessible à tous les habitants de la commune.

Imagine a municipality with cosy, green, safe neighborhoods and public spaces

Refurbishing and rethinking our public spaces. Image that each neighbourhood of Auderghem has its own proper public place or ‘beating heart’, a place with shops, restaurants and practical city furniture so that it invites people to meet each other. Places on which markets, flea markets, events such open air cinema, and animations can take place and that can serve as meeting points for groups of cyclists or walkers…Imagine that our municipality finally has its own central public space, green and with flowers, and source of dynamism. Today, Auderghem lacks ambition and creativity in the way it designs its public spaces on its territory. Too often such places just serve to pass from point A to B instead of being places of encounter and exchange between citizens.

Cosy and safe neighbourhoods. Imagine a municipality that is peaceful and where there is a certain feeling of tranquility allowing one to escape from the stress of life in the city, a municipality where small streets keep their calm character and charm. Image a neat and tidy municipality, innovative with respect to greening, attentive to its embellishment and careful to conserve an urbanisation on a human scale. A municipality that fights daily against incivilities, thefts and small types of mischief, a municipality where residents feel safe and secure. Imagine a municipality where residents know each other and where collaborative projects are encouraged and supported and where you get a little help when organizing a neighbourhood event (lunch, flea market, tournament, …). A municipality can give an impuls to, provide a framework for and assure a decent follow-up to local initiatives in order to make Auderghem a more cosy and let it live its full potential. Auderghem has currently a tendency to rest on its laurels.

Therefore we want to innovate by:

 • Redeveloping the neighbourhood places (#St Julien, #Hankar #Henrard, #Communal #Coulbaut, #Amitié, #Pinoy, #Transvaal, #Sacré-Coeur, #Souverain, …) in order to have them greener, cosyer, sustainable and coherent with local shops and innovative mobility solutions;
 • Redeveloping the space in front of the town hall and the cultural centre; create nice spaces in new urbanist projects (#Delta, #Hermann-Debroux);
 • Constructing a covered space (like a hall) with a decent permanent infrastructure, in particular for the weekly markets;
 • Developing a plan, in cooperation with the Brussels Region, to redevelop the Chaussée de Wavre in order to transform it in a modern, green road with affordable houses and shops of quality and on which traffic pressure is reduced;
 • Establishing a single physical and digital office for entrepreneurs and independent professionals in order to support them with administrative procedures, with finding subsidies, with catching up with digital developments, with getting connected to local networks, with taking over businesses, with installing payment machines, with implanting pop-up stores in empty commercial spaces, with getting connected to short local circuits (interactive map, networking, register of local suppliers, …);
 • Implementing a pro-active policy to find and support the development of new store concepts such as bio-shops, repair cafés, bike cafés, street vendors (e.g. coffee shops) collective bakeries;
 • Establishing better connections between initiatives to help people finding a job and local entrepreneurs;
 • Reenforcing the commercial associations; creating a network of local artisans and entrepreneurs with connections to other municipalities; fostering a club of entrepreneurs;
 • Looking for initiatives for local crowdfunding that allows private actors to help financially local stores and shops, in relation with a fiscal deduction;
 • Supporting local neighbourhood committees in order to have for each neighbourhood a democratic, non-political and transparant committee and to allow local initiatives to emerge faster and easier; creating participatory citizen budgets for each neighbourhood; facilitate exchanges between inhabitants by means of event, digital platforms and shared spaces;
 • Promoting green and sustainable renovated neighborhoods, streets and facades by means of an incentive to and a logistic support for initiatives to make streets more green, by means of fiscal incentives that are complementary to those of the region; by means of flower boxes that are provided in exchange of a regular maintenance;
 • Making neighborhoods clean and tidy: urban ash trays, smart trash bins, usage of more efficient cleaning machines; ‘clean up’ activities to encourage inhabitants of Oudergem to respect their municipality; repressive measures against non-civil behaviour; a partnership between a private society and the municipality in order to  give fines in case of not cleaning up dog excriments; digital tools allowing inhabitants of Auderghem to report fast and efficient problems with neatness and trash; more efficient awareness raising campaigns by means of using regional subsidies
 • Increasing security and stand up against incivil acts: an increasing presence of local police men in all neighborhoods  and a better follow-up of offenses in order to respond better to enduring problems (e.g.: excessive speed, aggressive driving, non authorized parking in the Kiss & Go zone, …); better relationships between police men and inhabitants by organizing for example yearly meetings; patrols à pied ou deux roues plus fréquents, especially during the night in the neighbourhood with most problems (e.g. burglary); interventions against people drinking excessively loud in streets and parcs; installing camera’s in area’s that are most known to have some safety problems (e.g. Carrefour), around schools, public spaces and shopping centres; better enlightened streets in some neighbourhoods (smart lightning); a cybersecurity cell;
 • Assuring a fluid and studied local circulation by means of employing digital technologies that allow to clearly envision the flows of the traffic and by establishing one way streets in order to make the traffic more fluid and guarantee that small streets can remain calm; installing incentives to achieve a reduced speed in the small streets; an increase of the presence of radars (including discreet models like the NK7) and speed breakers; a better signalisation of dangers close to schools and streets where children are often playing;
 • Controlled urban projects and a limited number of large scale projects  in order to  guarantee that Auderghem remains a municipality at human scale; intelligent and sustainable projects that from an architectural viewpoint provide an added value; new constructions or renovations should take into account the number of parking places in the neighbourhood; a more strict follow-up of the legislation in order to reduce the maximum of inconveniences for neighbourhood residents during construction works (in particular, respecting noise levels)
 • Delta: a new modern neighbourhood. Image that the new neighbourhood Delta (besides the new Chirec hospital) will be a modern, dynamic, sustainable and pioneering site by really using the potential of modern technology and will be a source of dynamism for Auderghem. A site that benefits to all inhabitants of our municipality and therefore will be equipped with: a green and enjoyable public space with local shops, restaurants and services such as a nursery, a school (also Dutch one) accessible to all, modern and affordable as well as sustainable and intergenerational housing; a parking that is sufficiently designed to limit negative effects on the other parts of the municipality; a fluid and good connection of the site with public transport and soft modes of transport (bikes, walking, …) so that Delta and the area around becomes a true multimodal centre for all inhabitants of Auderghem.
%d bloggers liken dit: