Archives

Investering in het Lutgardiscollege voor oprichting van een ICT ruimte – Investissement dans l’école Lutgardis pour la création d’une espace multimedia – Investments in the Lutgardis school for a new multimedia room

(Texte en Français après le texte néerlandophone/English text after French text) In mei van dit jaar besliste de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), op voorspraak van Minister Guy Vanhengel, een investeringsubsidie van 250.000 EUR te geven aan het Lutgardiscollege aan de Zandgroeflaan in Oudergem. Daarmee kan de school een deel van de nabijgelegen infrastructuur aankopen en deze […]

Read More

4. Ruimte en kansen geven om persoonlijk te groeien – Donner des opportunités pour se developper personnellement – Create and provide space and opportunities for personal development

(version en français après version néerlandophone/English version after French version) Iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen volgens zijn mogelijkheden moet de focus zijn van iedereen die een publiek mandaat nastreeft. Dat geeft vrijheid. Kansen scheppen loopt over cultuur, onderwijs, kind-, jeugd- en seniorenbeleid, gelijke kansen en toegankelijkheid, alleenstaanden en singles, werkgelegenheid, het OCMW […]

Read More

5. Een gemeente bruisend van creativiteit, cultuur, innovatie en sport – une commune qui bouillonne d’idées et de projets, surtout culturel et sportive – a municipality flourishing with innovative ideas and projects, with a vibrant cultural scene and a sport friendly mindset .

(version en français après version néerlandophone/English version after French version) Creativiteit is een motor van vooruitgang. Als liberalen willen we creativiteit in Oudergem stimuleren: het zorgt voor nieuwe ideeën en innovaties, brengt inwoners samen, zorgt voor een andere kijk op dingen en voor meer leven in de gemeentelijke brouwerij. Maar creativiteit kan ook een motor […]

Read More

Wim Vanobberghen & Jan De Ceuster op tweetalige liberale lijst in Oudergem

Op de liberale lijst zullen in Oudergem 2 kandidaten staan van Open Vld Oudergem. Wim Vanobberghen neemt alvast de verkiesbare 3de plaats in. We spraken met hen over hun betrokkenheid met het gemeentelijke leven, het werk van Open Vld Oudergem in de gemeente en hun toekomstplannen. Jan en Wim, als ik het goed vernomen heb, […]

Read More

Zeg ons wat u denkt over Oudergem en uw buurt – Racontez-nous ce que vous pensez d’Auderghem et votre quartier – Tell us what you think about 1160 Brussels and your neighborhood

Voor Oudergem werken MR en Open Vld samen. We willen graag uw mening weten over onze gemeente en de buurt waar u woont. Uw opmerkingen willen we meenemen in het uitwerken van ons programma. U kan daarom onze vragenlijst invullen via www.oudergemspreekt.be We danken u alvast voor uw engagement, voorstellen en suggesties! Wim, Jan & Jeremy Pour […]

Read More

MR en Open Vld Oudergem trekken samen naar de kiezer – Une liste liberal MR-Open Vld à Auderghem – A liberal MR-Open VLd list in 1160 Brussels

Op 14 oktober 2018 trekken MR en Open Vld Oudergem samen naar de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oudergem. Wim Vanobberghen, voorzitter van Open Vld Oudergem, zal er de derde verkiesbare plaats innemen op een liberale lijst die getrokken zal worden door Jeremy Van Gorp, voorzitter van MR Auderghem. Op deze manier wil Open Vld […]

Read More

Nieuwsbrief Blauw: opening Chirec Delta ziekenhuis, fietsactie en transparantie in Oudergem – Newsletter Blauw: ouverture de l’hôpital Chirec Delta, action vélo et motion de transparence à Auderghem – Newsletter Blauw: Chirec Delta, your bike=your freedom and transparancy in 1160 Brussels.

Texte en Français après le texte Néerlandophone English version below the Dutch and French version In de nieuwe aflevering van onze liberale nieuwsbrief Blauw voor Oudergem stonden we samen met Brussels parlementslid Carla Dejonghe stil bij de opening van het nieuwe Chirec ziekenhuis op Delta en de betekenis ervan voor onze regio. Naast het verlenen […]

Read More

Uw fiets, uw vrijheid – Votre vélo, votre liberté – Your bike, Your freedom

  Version Française après le texte en Néerlandais The English version after the Dutch and French text  Fietsen in een stedelijke omgeving is de manier om files en parkeerproblemen te vermijden. Het is daarbij ook gezond en amusant. De fietser in Oudergem en Brussel kan daarom op de nodige belangstelling van Open Vld Oudergem rekenen, ook […]

Read More

Liberalisme en vrijheid – Liberalisme and freedom – Liberalisme et la liberté

Donderdag 22 juni hadden de liberale verenigingen in Oudergem Patrick Stouthuysen over de vloer. Patrick Stouthuysen, ondervoorzitter van het Liberaal Archief en VUB-specialist aangaande politieke ideologieën, ging met de leden van openVLD Oudergem en het Willemsfonds in debat over zijn boek ‘Vrijheid voorop’. Thema’s als vrijheid en verantwoordelijkheid, milieu en sociale cohesie leidden tot heel […]

Read More

%d bloggers liken dit: