Oudergem – Auderghem

En Français
In English

Nederlands: Open Vld Oudergem is de liberale kracht in Oudergem. We zijn doeners die zoeken  naar oplossingen voor een beter Oudergem zonder daarbij naar hokjes te kijken.  Dankzij de Open Vld Oudergem kwam er in 2012 een Nederlandstalige schepen en ondersteunden we de ontwikkeling van een dynamiek langs Nederlandstalige kant. In 2018 willen we dit spoor verder zetten en doen we dit over de gemeenschappen heen met de MR van Oudergem. Deze samenwerking tussen Open Vld en MR vindt plaats in alle gemeenten rond ons.  Wim Vanobberghen zal als Open Vld kandidaat de verkiesbare 3de plaats innemen op de liberale lijst in Oudergem. In onze gemeente organiseren we samen met het Willemsfonds allerlei activiteiten, zoals het afgelopen jaar een thema-avonden rond ‘vrijheid’ en een debat rond ‘voedselverspilling’. Elk semester houden we ook een open vergadering: hier zijn niet alleen leden welkom, maar elke Oudergemnaar. Ook op de gewestelijke activiteiten van de Open Vld Brussel is onze afdeling steevast een  gangmaker. Je kan alles lezen over onze werking op onze pagina op de website van Open Vld Brussel, op de website van voorzitter Wim Vanobberghen, op onze Facebookpagina , op onze Twitteraccount of via Instagram. Hieronder (na de Franse en de Engelse tekst) treft u ieder geval nog eens al de artikels van onze nieuwsbrief Blauw één voor één aan.

Français: L’Open Vld Oudergem est la force liberale néerlandophone d’Auderghem. Nous nous engageons chaque jour pour notre commune, comme politiciens mais aussi comme volontaires dans des associations socio-culturel et sur le terrain du bien être. En 2018, nous travaillons ensemble avec notre partenaire libéral MR Auderghem. Wim Vanobberghen occupera la 3ieme place sur la liste libérale pour les élections en octobre 2018. Chaque semestre nous organisons une assemblée ouverte ou chaque Auderghemois est le bienvenue. Vous pouvez découvrir notre travail pour Auderghem en plus de detail sur notre page sur le site web de ‘lOpen Vld Brussel, le site web de notre président Wim Vanobberghen, notre page Facebook, notre page Twitter ou notre page Instagram. Néanmoins, vous pouvez lire nos réalisations dans les articles publiés en-dessous (en Néerlandais).

English: Thank you for your interest! The Open VLD Oudergem is the liberal force in 1160 Brussels with members from different European countries. Some of us are also active in ALDE. Everyday we work hard for our municipality, be it as politicians (council member OCMW-CPAS), be it as volunteers in the board of socio-cultural and welfare organisations in 1160 Brussels. In 2012 we made it possible that after 36 (!) years there was again a Dutch speaking Alderman in 1160 Brussels and we supported him in creating new initiatives for our municipality.  In 2018 we believe that continuing this dynamic will be most fruitfully assured by working together with the liberals of MR Auderghem. Sharing common ideas is more important than starting political actions from a linguistic divide. Together with the liberal cultural association Willemsfonds we organise regular activities in Oudergem: this year one on ‘food waste’ and another one on ‘freedom’. Every 3 months we organise an open meeting which is also accessible for non-members, so feel free to pass by. You can find all information and news about our work on our page on the website of Open Vld Brussel, the website of our president Wim Vanobberghen, our Facebookpage , our Twitteraccount and our Instagram account. Below, you can read the past articles published in the magazine Blauw (in Dutch).

 

Deze diashow vereist JavaScript.

schermafdruk-2016-12-12-20-03-33

Vooruitzichten 2017, Blauw, december 2016

schermafdruk-2016-12-12-20-03-47

Delta, Blauw, december 2016

schermafdruk-2016-12-12-20-04-01

Gemeentelijk lichtplan, Blauw, december 2016

schermafdruk-2016-09-18-23-54-38

Boekenboxen, Blauw, september 2016

schermafdruk-2016-09-18-23-54-19

Schermafdruk 2016-06-23 17.08.33

Blauw, juni 2016: uitbreiding team gemeentelijke bibliotheek

Blauw, Maart 2016

Blauw, Maart 2016

Blauw, december 2015: fietsboxen te Oudergem

Blauw, december 2015: fietsboxen eindelijk te Oudergem, nu goede monitoring van implementatie en uitrol nodig

Blauw, December 2015: aandachtspunten voor 2016

Blauw, December 2015: aandachtspunten van openVLD Oudergem voor 2016

Blauw September 2015: nieuwe gedenkplaten dankzij openVLD Oudergem

Blauw September 2015: nieuwe gedenkplaten dankzij openVLD Oudergem

Blauw September 2015: openVLD Oudergem ondersteunt stimuleringsbeleid digitale geletterdheid

Blauw September 2015: openVLD Oudergem ondersteunt stimuleringsbeleid digitale geletterdheid

Blauw, maart 2015: openVLD Oudergem toont zich voorstander van het experiment met ophalen keukenafval, maar vraagt wel goede monitoring

Blauw, maart 2015: openVLD Oudergem toont zich voorstander van het experiment met ophalen keukenafval, maar vraagt wel goede monitoring

Blauw, december 2014: Inhuldiging van QR-parcours, voor openVLD Oudergem een belangrijk middel om bezoekers aan te trekken en de band met verleden levendig te houden.

Blauw, december 2014: Inhuldiging van QR-parcours, voor openVLD Oudergem een belangrijk middel om bezoekers aan te trekken en de band met verleden bij jongere generaties levendig te houden.

Blauw, September 2014: komst van cultuurbeleidscoordinator te Oudergem...een verkiezingsbelofte gerealiseerd

Blauw, September 2014: komst van cultuurbeleidscoordinator te Oudergem…een verkiezingsbelofte gerealiseerd

Blauw, april 2014: Oudergem stapt in decreet lokaal cultuurbeleid...een belangrijk punt waar we als liberalen voor opkwamen bij gemeenteraadsverkiezingen 2012

Blauw, juni 2014: Oudergem stapt in decreet lokaal cultuurbeleid…een belangrijk punt waar we als liberalen voor opkwamen bij gemeenteraadsverkiezingen 2012

Oudergem: balans van 1 jaar werk

Oudergem: balans van 1 jaar werk – Blauw, maart 2014

Sport- en zwembadenproblematiek

Sport- en zwembadenproblematiek – Blauw, september 2013

Dagzorgcentrum Oudergem

Dagzorgcentrum Oudergem – Blauw, september 2013

Gemeentebelastingen in Oudergem niet verhoogd...onder andere door Lombardgelden

Gemeentebelastingen in Oudergem niet verhoogd…onder andere door Lombardgelden – Blauw, januari 2013

Na 36 jaar....

Screenshot 2014-04-25 19.25.00

Na 36 jaar terug een Vlaamse schepen in Oudergem…mede dankzij de openVLD Oudergem – nieuwsbrief openVLD Oudergem, december 2012

Bedankt kiezers

888 x bedankt kiezers – oktober 2012, nieuwsbrief openVLD Oudergem

%d bloggers liken dit: