openVLD 1160 Category

Opening Koetshuis – Ouverture Koetshuis – Opening of Koetshuis

Op dinsdag 23 april opende Lokaal Diensten centrum Zoniënzorg Noord in Sint-Pieters-Woluwe haar nieuwe gebouw het Koetshuis, gelegen vlak achter GC Kontakt op de Orbanlaan. Het Lokaal Diensten centrum organiseert voor mensen met een beginnende zorgbehoefte activiteiten van vormende, recreatieve en informatieve aard en biedt ook diensten aan zoals onder andere vervoer, warme maaltijden, een […]

Read More

Motie tegen plastiek – Motion zero plastique – Motion zero plastics

Op initiatief van Jeremy Van Gorp stelde de groep MR-Open Vld op de gemeenteraad van februari de motie voor om het gebruik van plastiek door de gemeentediensten te vermijden. Deze motie werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. U kan de volledige motie hier lezen. A l’initiative de Jeremy Van Gorp, le group MR-Open Vld a […]

Read More

Nieuws van de gemeenteraad van januari en februari 2019- Conseil communal de janvier et février 2019 – municipal council of January and February 2019

Na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 6 december l.l. zijn de eerste twee gemeenteraden in januari en februari van start gegaan. De groep MR-Open Vld stelde naast de bespreking van de algemene agendapunten ook al een resem mondelinge vragen. We lichten hier 2 mondelinge vragen uit waar we als Open Vld ook ons […]

Read More

Bedankt Kiezers – Merci à nos électeurs – Thank you voters

En Français In English Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vormden we samen met de MR de tweetalige MR-Open Vld lijst. Hiermee zetten we in Oudergem terug de traditie van liberale samenwerking op de rails. Onze MR-Open Vld lijst haalde 2 zetels. Wim Vanobberghen haalde een mooie individuele score van 177 voorkeurstemmen en miste nipt een […]

Read More

Investering in het Lutgardiscollege voor oprichting van een ICT ruimte – Investissement dans l’école Lutgardis pour la création d’une espace multimedia – Investments in the Lutgardis school for a new multimedia room

(Texte en Français après le texte néerlandophone/English text after French text) In mei van dit jaar besliste de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), op voorspraak van Minister Guy Vanhengel, een investeringsubsidie van 250.000 EUR te geven aan het Lutgardiscollege aan de Zandgroeflaan in Oudergem. Daarmee kan de school een deel van de nabijgelegen infrastructuur aankopen en deze […]

Read More

Wim & Jan: een geëngageerde tandem voor Oudergem – Un duo engagé pour Auderghem – A dedicated duo for 1160 Brussels

(Version française après version néerlandophone/English version after French version) Beste Oudergemnaar, Op 14 oktober trekt u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad in Oudergem te verkiezen. De afgelopen 6 jaar hebben we ons als Open Vld Oudergem met veel goesting ingezet voor onze gemeente, in vele dossiers het verschil gemaakt en u steevast geholpen […]

Read More

1. Zorgen voor gezellige, groene, propere en veilige pleinen en wijken – Créer des places publiques et quartiers agréables, verts, propres et surs- Create cosy, green, clean and safe public spaces and neighborhoods

(version française après version néerlandophone/English version after French version)   Oudergem kent talrijke grote en kleine buurtpleinen, maar ook kleine stukken ’tussenruimtes’ tussen 2 wijken of wegen. De foto’s hierboven geven enkele voorbeelden weer. Je kan moeilijk zeggen dat deze publiek infrastructuur in Oudergem de meest uitnodigende is die er bestaat. Pleinen zijn in Oudergem nog te […]

Read More

3. Stappen, trappen en rijden – Marcher, pédaler et rouler – walking, biking and driving

(version française après version néerlandophone/English version after French version) Op het gebied van mobiliteit streven we naar een gemeente die op een slimme en multimodale manier haar mobiliteit organiseert. De auto heeft hierbij zeker zijn plaats in Oudergem want het is niet iedereen gegeven om altijd de wagen thuis te laten. Het  is wel zo dat […]

Read More

4. Ruimte en kansen geven om persoonlijk te groeien – Donner des opportunités pour se developper personnellement – Create and provide space and opportunities for personal development

(version en français après version néerlandophone/English version after French version) Iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen volgens zijn mogelijkheden moet de focus zijn van iedereen die een publiek mandaat nastreeft. Dat geeft vrijheid. Kansen scheppen loopt over cultuur, onderwijs, kind-, jeugd- en seniorenbeleid, gelijke kansen en toegankelijkheid, alleenstaanden en singles, werkgelegenheid, het OCMW […]

Read More

5. Een gemeente bruisend van creativiteit, cultuur, innovatie en sport – une commune qui bouillonne d’idées et de projets, surtout culturel et sportive – a municipality flourishing with innovative ideas and projects, with a vibrant cultural scene and a sport friendly mindset .

(version en français après version néerlandophone/English version after French version) Creativiteit is een motor van vooruitgang. Als liberalen willen we creativiteit in Oudergem stimuleren: het zorgt voor nieuwe ideeën en innovaties, brengt inwoners samen, zorgt voor een andere kijk op dingen en voor meer leven in de gemeentelijke brouwerij. Maar creativiteit kan ook een motor […]

Read More

%d bloggers liken dit: