Nieuws van de gemeenteraad van januari en februari 2019- Conseil communal de janvier et février 2019 – municipal council of January and February 2019

Na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 6 december l.l. zijn de eerste twee gemeenteraden in januari en februari van start gegaan. De groep MR-Open Vld stelde naast de bespreking van de algemene agendapunten ook al een resem mondelinge vragen.

We lichten hier 2 mondelinge vragen uit waar we als Open Vld ook ons steentje hebben bijgedragen. Zo vroegen we, gelet op de nakende nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum Zoniënzorg Zuid en de toekenning van een gemeentelijke subsidie van 500 euro aan het lokaal dienstencentrum of de gemeente plannen had om samenwerkingen uit te bouwen tussen deze vereniging en bepaalde gemeentelijke instellingen zoals het OCMW. Dit kan leiden tot belangrijke meerwaarde en synergieën wat senioren en klanten van het dienstencentrum uiteindelijk ten goede komt. De vraag heeft alvast zijn vruchten opgeleverd want waar Zoniënzorg niet vermeld stond in het meerderheidsakkoord tussen Lijst van de Burgemeester en Ecolo-Groen, is er alvast overlegd plaatsgevonden tussen het LDC, het OCMW en de schepenen van Sociale Zaken en Nederlandstalige Aangelegenheden.

Een tweede vraag is die rond de plannen van de post om het aantal postbussen te verminderen in Brussel. In Oudergem zou 1 op de 3 postbussen sneuvelen tegen maart/april 2019. De post beweert wel dat elke Oudergemnaar in een straal van 500 meter nog een brievenbus of postpunt zal aantreffen. Onze MR-Open Vld analyse laat uitschijnen dat er toch problemen kunnen reizen voor enkele wijken in Oudergem (Transvaal, Visserij). Als resultaat van onze vraag gaat de gemeente alvast hierover meer informatie bij de post opvragen.

De andere twee vragen behelsen enerzijds de situatie van artsen in Oudergem naar aanleiding van een studie van het Brussels Gewest waarbij de wijk Transvaal toch zekere aandacht verdient. Anderzijds werd er informatie gevraagd om de in september 2018 met veel trom aangekondigde samenwerking tussen de gemeentediensten, het OCMW, Carrefour en Chirec met een nieuwe applicatie rond carpoolen. Uit het antwoord van de schepen blijkt dat deze applicatie tot nu toe niet echt een succes genoemd kan worden. Alvast op te volgen.

U kan dus zien dat MR-Open Vld groep goed op dreef om onze belofte van een gedegen maar constructieve oppositie op te nemen.
U kan de vragen van de MR-Open Vld fractie & de antwoorden van de betrokken schepenen hier lezen.

Après l’installation du nouveau conseil communal d’Auderghem, deux séances ont eu lieu en janvier et février. Notre groupe MR-Open Vld a déjà posé beaucoup de question. Entre autres sur la réforme de la poste des boîte aux lettres à Auderghem (moins 1/3), la situation des médecins à Auderghem et le status de l’application du co-voiturage par les services communales à travers un fournisseur qui a été annoncé en septembre 2018. Vous pouvez lire nos questions et les réponses du Collège ici.

Since the installation of the new municipal council in December 2018, two public sessions of the new council have already taken place. During these two councils, the MR-Open Vld group already asked several questions, among others on the announced reduction by BePost of the number of public letter boxes with one third, on the status of the deployment of carpooling in the municipal services via an application as was announced in September 2018 and on the status of medics in our municipality. You can read our questions and the answers of the College of Aldermen here.

With respect to BePost, we have doubts whether some area’s are indeed still deserved by the red letter boxes. BePost announced that there is still one letter box (including post points) within a range of 500 meters, but our analysis points to some potential weak points like Transvaal. The municipality will get in contact with BePost to verify this. With respect to the carpooling service, it turns out that there are currently some problems. We hope at least that measures can be taken. With respect to the situation of the presence of medics, we were concerned with a conclusion from a recent study that points towards potential problems of presence of medics within the Transvaal area in the near future and what the municipality can do to maybe anticipate on this situation (or counter it). We will of course follow-up on these three points.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: