Investering in het Lutgardiscollege voor oprichting van een ICT ruimte – Investissement dans l’école Lutgardis pour la création d’une espace multimedia – Investments in the Lutgardis school for a new multimedia room

2018-08-08 10.44.54

De ruimte op de Lutgardissite waar binnenkort dankzij een VGC investering, op voorspraak van minister Guy Vanhengel, een multimedialokaal komt. Hierdoor kunnen er ook meer plaatsen bijkomen in het secundair onderwijs.

(Texte en Français après le texte néerlandophone/English text after French text)

In mei van dit jaar besliste de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), op voorspraak van Minister Guy Vanhengel, een investeringsubsidie van 250.000 EUR te geven aan het Lutgardiscollege aan de Zandgroeflaan in Oudergem. Daarmee kan de school een deel van de nabijgelegen infrastructuur aankopen en deze inrichtingen tot een polyvalente ICT en multimediaruimte voor het basis- en secundair onderwijs. Zo krijgt de school niet alleen state-of-the-art computerlokalen, maar kan zij haar secundair onderwijs uitbreiden met meer plaatsen. “We slaan in Oudergem twee vliegen in één klap”, verklaart minister Guy Vanhengel. “er komt een multimedia- en computerruimte voor het Lutgardiscollege bij, waar ook andere scholen en organisaties van kunnen gebruikmaken én het Lutgardiscollege school kan door een reorganisatie extra leerlingen inschrijven.

Als Open Vld Oudergem zijn we alvast blij met dit nieuws. Naast de opportuniteiten voor de school, biedt deze investering de mogelijkheid om samenwerkingen (onder andere rond intergenerationele projecten) op te zetten met de andere partners op de site: de bibliotheek en het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg die volgend jaar de deuren opendoen, maar ook het jeugdhuis Alleman. Wim Vanobberghen, voorzitter van Open Vld Oudergem, wijst erop dat de subsidie aantoont dat we als liberalen in Oudergem goed werk geleverd hebben en onze verantwoordelijkheid opnamen op elk aspect van de ontwikkeling van de site. Naast de investeringssubsidie, deblokkeerde minister Vanhengel begin dit jaar het bibliotheekdossier toen dit dreigde vast te lopen en als voorzitter van het LDC Zoniënzorg zette Wim Vanobberghen ook zijn schouders onder het nieuwbouw dossier. Gewoon doen dus, ook in Oudergem.

Grâce à l’intervention de Ministre Guy Vanhengel, l’école Lutgardis à Auderghem obtiendra du VGC un subside d’investissement de 250.000 euro pour acheter une partie des nouveaux bâtiments construit à côté de l’école. Ceci permettra à l’école de créer un nouveau espace multimedia pour les élèves. Ministre Guy Vanhengel: “Grâce à cette subside, nous avons d’un côté l’opportunité de créer une classe multimedia moderne qui sera aussi accessible aux autres écoles et organisations sur le site. D’autre côte, cela permet l’école d’augmenter les places dans le secondaire et d’inscrire plus d’élèves.

Wim Vanobberghen de l’Open Vld Oudergem est content avec cette décision. Ce subside permet de créer des collaborations et projets intergénérationnels innovants entre l’école et les autres partenaires comme la bibliothèque néerlandophone, le centre de service pour séniors Zoniënzorg et la maison de jeunesse Alleman. Cela montre de nouveau comment les libéraux ont toujours pris leur responsabilité dans la création du site. Grâce au médiation de ministre Vanhengel, le dossier du nouveau bâtiment pour la bibliothèque communale néerlandophone a pu être débloqué. Wim Vanobberghen, comme président du conseil d’administration du centre de service pour seniors Zoniënzorg a aussi porter ce dossier. Simplement agir donc pour Auderghem!

Thanks to minister Guy Vanhengel, the VGC decided to provide an investment subsidy for 250.000 euro to the Lutgardisschool in Oudergem. With this money, the school can buy a room in the new building next to it and turn this new infrastructure into a multimedia room for its primary and secondary classes. In this way, the school not only gets state-of-the-art multimedia classes, but it also gives it the opportunity to create more places in it secondary education. As minister Guy Vanhengel says: “We are now having two advantages: on the one hand a new multimedia – and ict room for the school that can be used by other schools and organisations and on the other hand the school can accommodate more pupils.” 

As Open Vld Oudergem we are glad with this decision. Next to the opportunities provided to the school, this investment allows to set up collaborations with the library, the local service center for seniors that are situated next to the school and the youth house Alleman. Wim Vanobberghen, president of Open Vld Oudergem, highlights that this investment shows again how liberals take their responsibility when it comes to the development of the site. Besides this investment, it was also thanks to the intervention of our minister that the Dutch speaking library could finally find its new place. As its president of the board, Wim also put his shoulder under the new infrastructure dossier of the local service center for seniors Zoniënzorg. Just do it, also in Oudergem/Auderghem

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: