Wim & Jan: een geëngageerde tandem voor Oudergem – Un duo engagé pour Auderghem – A dedicated duo for 1160 Brussels

(Version française après version néerlandophone/English version after French version)
Beste Oudergemnaar,

Op 14 oktober trekt u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad in Oudergem te verkiezen.

De afgelopen 6 jaar hebben we ons als Open Vld Oudergem met veel goesting ingezet voor onze gemeente, in vele dossiers het verschil gemaakt en u steevast geholpen waar we konden. De volgende 6 jaar willen we als liberalen ons werk voort zetten vanuit dezelfde dynamische, optimistische, open en verantwoordelijke ingesteldheid.

We komen dit maal op met een gezamenlijke MR-Open Vld lijst. Als liberalen over de gemeenschappen heen hebben we de ambitie om Oudergem terug wat meer dynamischer te maken. Oudergem mag geen slaapgemeente worden en moet haar potentieel en troeven echt ontginnen. Een liberale inbreng in de gemeente is daarom nodig. De MR-Open Vld lijst heeft dan ook een programma uitgewerkt dat bestaat uit realistische en concrete voorstellen om:

 1. De publieke ruimtes (pleintjes, tussenruimtes) en handelskernen in onze gemeente te herwaarderen en wijken duurzaam, levendig, groen, proper en veilig te maken;
 2. Een vlotte, multimodale en realistisch georganiseerde mobiliteit te verzorgen;
 3. Oudergem te doen uitgroeien tot een slimme en duurzame gemeente;
 4. Oudergem een broeihaard te maken van innovatieve projecten, cultuur en creativiteit;
 5. Te zorgen voor jongeren, jonge gezinnen én senioren en kansen te scheppen voor zij die het wat moeilijk hebben;
 6. Burgerparticipatie, moderne dienstverlening en deugdelijk bestuur te bevorderen.

De voorstellen die we neerleggen bouwen voort op initiatieven die genomen zijn door liberale burgemeesters en besturen in andere Belgische gemeenten. Blauwe succesformules dus die we willen toepassen in Oudergem. U kan alvast op deze website het programma hier volledig lezen of per thema (gezellige pleinen en wijken, bloeiende handelskernen, trappen stappen en rijden, een cultureel en creatief bruisende gemeente, iedereen groeit mee, burgerparticipatie, moderne dienstverlening en goed bestuur).

Naast een inhoudelijke overeenstemming nemen we door onze deelname aan de tweetalige MR-Open Vld ook onze verantwoordelijkheid op voor alle Oudergemnaren en Nederlandstaligen in het bijzonder en willen we een Nederlandstalige verkozene in de gemeenteraad behouden. Dat is goed voor de gemeente. In 2012 maakte we als liberalen een Nederlandstalige eenheidslijst mogelijk. Ons gezamenlijk liberaal initiatief stond van in het begin trouwens open voor de huidige schepen en de ploeg, maar de uitgestoken hand werd niet aangenomen. Dit vinden wij jammer, maar als Open Vld kozen we om onze verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan en daarom volop voor samenwerking tussen gemeenschappen vanaf het prille begin, bij de vorming van lijsten, te opteren.  Met een 3de plaats voor Wim Vanobberghen op de gezamenlijke MR-OpenVld lijst is er vandaag met uw steun een realistisch perspectief op een Nederlandstalige vertegenwoordiger in de gemeenteraad mogelijk en, wie weet, het College.

Dat we een sterke tandem zullen vormen voor Oudergem bewijst onze inzet van de afgelopen 6 jaar. Als Open Vld Oudergem maakten we het verschil in de dossiers waaraan we meewerkten. Zo speelden we een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Lutgardissite waarvoor we ons liberaal netwerk inschakelden. Minister en VGC-Collegevoorzitter Guy Vanhengel hielp het dossier rond de nieuwbouw van de bibliotheek te deblokkeren toen dit begin 2018 dreigde vast te lopen. Op voorspraak van Guy Vanhengel besliste de VGC om een investeringssubsidie in mei 2018 toe te kennen aan het Lutgardiscollege waardoor deze enerzijds een multimediaruimte kunnen uitbouwen die samenwerking met andere partners (bib, lokaal dienstencentrum, brede school, andere scholen, …) mogelijk maakt en zorgt voor meer plaatsen in het secundair onderwijs in de school. Als voorzitter van Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg zette Wim Vanobberghen zijn schouders onder het dossier van het nieuwe gebouw. Daarnaast speelden we onze rol bij belangrijke verwezenlijkingen van de afgelopen 6 jaar: de instap in het decreet lokaal cultuurbeleid met de komst van een cultuurbeleidscoördinator, de uitbouw van de Brede School, de uitbreiding van de openingsuren van de bib en correcte betoelagingen van Nederlandstalige culturele actoren. Tot slot engageerden Jan en Wim zich als vrijwillig bestuurder in diverse socio-culturele instellingen in Oudergem (Den Dam, Willemsfonds, Cultuuradviesraad, …) en was Wim Vanobberghen een OCMW-raadslid dat steevast present was en zijn werk deed. Kortom, we hebben getoond resultaat gericht te kunnen werken en onze verantwoordelijkheid op te nemen. Dit alles onder het motto: gewoon doen!

We hopen op 14 oktober op uw steun te mogen rekenen om ons traject verder te zetten en Oudergem te vernieuwen en te redynamiseren. We zijn u hiervoor alvast dankbaar voor.

Hebt u een vraag, een opmerking of suggestie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We maken dan graag een afspraak met u.

Met vriendelijke groet,

Wim Vanobberghen – 3de plaats MR-Open Vld (lijst nr. 12)

Jan De Ceuster – 23ste plaats MR-Open Vld (lijst nr. 12)


Cher Auderghemois,
Chère Auderghemoise,

Le 14 octobre prochain, vous allez voter pour un nouveau conseil communal. Les 6 dernières années, l’Open Vld Oudergem s’est investi avec beaucoup d’enthousiasme dans notre commune. Les 6 prochaines années nous avons l’ambition de continuer notre engagement et travail en partant du même esprit d’ouverture, de dynamisme, d’optimisme et de responsabilité.

Nous nous présentons avec les libéraux MR d’ Auderghem. Auderghem aura donc de nouveau un vrai liste libéral MR-Open Vld. Ce voix libéraux sera nécessaire les six années à venir. Notre commune a des atout comme la proximité du metro, la présence des grandes surfaces ou  le Forêt de Soignes. Néanmoins on doit constater qu’ Auderghem n’exploit plus son potentiel et commence à dormir sur ses lauriers. Nous voulons insouffler un nouveau vent dans la gestion de la commune à fin qu’ Auderghem se rédynamise et peut répondre aux nombreux défis de ce temps et de demain. Pour cela nous avons élaborer un programme avec des projets innovants et réalisables pour qu’ Auderghem devienne une commune :

 1. composée de quartiers vivants, durables, propres et surs;
 2. où la mobilité est fluide, multimodale et réaliste;
 3. qui est commune intelligente et durables;
 4. qui bouillonne d’idées et de projets, notamment culturels et sportives;
 5. qui aide chacun et chacune à se developper personnellement;
 6. est exemplaire en matière de transparence, bonne gouvernance et democratie participative.

Vous pouvez lire notre programme complet ici ou par thème (quartiers vivants, commerces, mobilité, culture, créativité et sports, opportunités pour tous et bonne gouvernance, participation citoyenne et communication et service communal).

Pour l’Open Vld Wim Vanobberghen occupe la troisième place. Jan De Ceuster occupe la 23° place. La 3° place pour Wim Vanobberghen est important car elle reflète non seulement la volonté de la liste libérale de travailler pour tous les Auderghemois. Elle offre aussi une opportunité réaliste pour qu’un Néerlandophone sera élu dans le conseil communal ce qui est une bonne chose pour la commune. A part des deux candidats de l’Open Vld la liste compte aussi des candidats de different pays de l’Union Européen (Gabriela Banu, Antoine Miroux, Elodie Merker). De nouveau un vrai signe que la liste liberale représente tout le monde dans notre commune.

Les six dernières l’Open Vld a fait du bon travail pour Auderghem. Wim a été membre du conseil du CPAS et des hls Auderghem (logement sociaux, jusqu’en 2015). Grâce à l’Open Vld, l’école de Lutgardis bénéficiera d’un subside d’investissement du VGC qui l’aide à ouvrir deux locaux de multimedia et augmente sa capacité dans le secondaire. Grâce à l’ Open Vld et ministre Guy Vanhengel, le dossier du nouveau bâtiment pour la bibliothèque néerlandophone a pu atterrir. Aussi pour l’hôpital Chirec, Guy Vanhengel a joué son rôle comme Ministre Bruxellois de Finance et du Budget. A part de ce travail politique, nous sommes aussi des administrateurs volontaires dans les conseil d’administration des divers associations socio-culturel à Auderghem (Den Dam, Zoniënzorg, …). En un mot, l’Open Vld ne parle pas seulement, mais elle agit quand c’est nécessaire.

Après le 14 octobre, nous voulons continuer notre travail dans la commune. Nous espérons que la liste MR-Open Vld et nous deux puissent compter sur votre confiance. On vous remercie d’avance,

Wim Vanobberghen – 3° place liste MR-Open Vld (liste nr 12)
Jan De Ceuster – 23° place liste MR-Open Vld (liste nr 12)


Dear inhabitant of Oudergem,

On 14th October 2018, you will be asked to cast your vote for the new municipality council of Oudergem.

The past 6 years we have worked hard for our municipality and made the difference in important issues in the life of our municipality. The next six years we want to continue our work with the same dynamic, open, responsible and optimistisch mind set.

The Open Vld and MR liberal parties of Oudergem have this time decided to collaborate again and to form a common liberal MR-Open Vld list for our municipality. We believe that it is time that our municipality starts to exploit its real potential and becomes more dynamic. Although Oudergem/Auderghem is nicely located between the Sonian Forest and the city, we believe it cannot become a sleeping neighbourhood at the outskirt of Brussels. Therefore a clear and genuine liberal voice is needed the next six years. Our program consists of realistic and concrete proposals in order to:

 1. Rejuvenate public spaces and squares as well as local shopping centres;
 2. Make the various neighborhoods greener, sustainable, clean and safe;
 3. Create a fluid, multimodal and realistic organized mobility;
 4. Make our municipality a center of a vibrant cultural, creative, innovative and sportive life;
 5. Provide our youth, families, seniors as well as persons in need with real chances to deploy themselves individually;
 6. Turn our municipality into an exemple of citizen engagement and involvement, of good governance and of transparency.

The proposals we make for each of these six objectives are inspired by measures implemented by liberal mayors in other Belgian towns and municipalities. They thus have already proven their success and so it’s time that Oudergem/Auderghem picks them up. You can read our full program here or read it via sub themes (vibrant, green, clean and safe neighborhoods, vibrant commercial centres and entrepreneurship, mobility, opportunities for each inhabitant, stimulating culture, creativity and sports and citizen participation, good governance and modern communication and service by the municipality)

Besides the fact that Open Vld and MR find each other with respect to proposals, our liberal list also makes an important statement by having a Dutch speaking candidate from Open Vld – Wim Vanobberghen – on the 3rd place and EU citizens from MR on other places (e.g. Gabriela Banu on 6, Elodie Merker on 14, Antoine Miroux on 13 ,…). Indeed, as liberals we believe that everybody is making our municipality and it’s common future. Therefore it is important different groups can get a representation as well in the municipality council.

As Open Vld Oudergem we have proven the past six year to be a strong tandem that can make a real difference on important issues for our municipality such as education, libraries our well-being. We  contributed to an increase of support for the Dutch speaking facilities by the municipality (Library, community centre Den Dam, …).  When necessary we involved our Open Vld network in order to push forward important decisions for Oudergem/Auderghem.  On the initiative of our Minister Guy Vanhengel, Open Vld made it possible that the VGC invests in the creation of two new multimedia class rooms at the Lutgardis College in Oudergem. This also allows the school to increase its capacity in the secondary school. In the dossier of the new Dutch speaking library, our Minister Guy Vanhengel also made an important contribution during the negotiations. Apart from that, we as Open Vld candidates, are also very engaged in socio-cultural and well-being organisations in our municipality (GC Den Dam, Zoniënzorg, Willemsfonds). Politically, Wim was member of the OCMW/CPAS (Public Welfare Centre) board (2017-2018) and the board of the social housing company (2013-2015). In a nutshell, as Open Vld Oudergem, we act when it is time to act and do the job well. 

The next six years we want to continue our work. We hope we can count on your support on 14th October. We thank you already in advance.

If you have any question or you have want to discuss our program with us, don’t hesitate to contact us,

With kind regards,

Wim Vanobberghen – candidate nr 3, list MR-Open Vld (list nr 12)
Jan De Ceuster – candidate nr 23, list MR-Open Vld (list nr 12)

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: