Open Vld en MR Oudergem: 200% gaan voor Oudergem

img_5397.jpg

Wim Vanobberghen (l.) & Jeremy Van Gorp (r.): “Het is belangrijk dat er een Nederlandstalige vertegenwoordiger komt in de gemeenteraad en wie weet het college. Vernieuwen betekent politiek in Oudergem onder andere dat men het durft om over gemeenschappen heen een gezamenlijke lijst te vormen.”

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zullen Nederlandstalige en Franstalige liberalen in Oudergem een gemeenschappelijke liberale lijst maken. Wim Vanobberghen, voorzitter Open Vld Oudergem, krijgt als Open Vld kandidaat de derde plaats op de lijst. Jeremy Van Gorp, MR-voorzitter in Oudergem, zal de lijst trekken. Wim had een gesprek met hem.

Wim: Jeremy, kan jij je kort voorstellen aan onze lezers?

Jeremy: Ik ben 28 jaar en woon sinds 2008 in Oudergem. Vandaag woon ik op de Vrijwilligerslaan. Ik studeerde journalistiek en politieke wetenschappen aan de ULB. Ik was tijdens mijn studentenjaren voorzitter van de Brusselse en Belgische afdeling van de Jonge Europese Federalisten. Momenteel werk ik als politiek adviseur voor de ALDE groep van Guy Verhofstadt. Sinds 2017 ben ik voorzitter van MR Oudergem.

 Wim: Waarom engageer je je lokaal in Oudergem ?

Jeremy: Het gemeentelijk beleid staat het dichtst bij de mensen en is met heel concrete problemen bezig: worden de vuilnisbakken regelmatig leeggemaakt, is er een goede dienstverlening aan de gemeentelijke loketten, loopt het verkeer vlot in de wijk, enz. Het werk dat je lokaal kan doen heeft ook een directe impact. Daarom heb ik mij de afgelopen jaren volop geëngageerd binnen mijn MR-afdeling.

Wim: Over naar een meer politieke vraag. Waarom ben jij voor een gemeenschappelijke liberale lijst voor Oudergem gegaan?

Jeremy: Dat lijkt mij de evidentie. Als liberaal telt voor mij in de eerste plaats de toekomst van álle Oudergemnaren. Onze liberale lijst wil de diversiteit van Oudergem weerspiegelen. Daarenboven is het belangrijk dat er een Nederlandstalige verkozene komt in de gemeenteraad en, wie weet, het schepencollege. De Nederlandstalige gemeenschap is immers een actieve speler in het gemeentelijk leven en het is belangrijk dit ook politiek te kunnen vertalen, zeker omdat respect en uitwisselingen tussen gemeenschappen onze gemeente verrijken. Tot slot: overal in het Brussels Gewest en de gemeenten rondom ons zien we dat Nederlandstaligen en Franstaligen gemeenschappelijke lijsten maken. Om deze redenen hebben we aanvankelijk een aanbod tot samenwerking hebben gedaan aan SAMEN met verkiesbare plaats en gezamenlijk uitwerken van het programma. We zijn alvast blij dat Open Vld Oudergem uiteindelijk de uitgereikte hand heeft aangenomen. Jij en Jan (De Ceuster) zijn al een echte meerwaarde gebleken met een groot hart voor onze gemeente. Dat blijkt ook uit jullie inzet van de afgelopen zes jaar.

Wim: We zijn nu volop bezig met het programma uit te werken. Wat zullen de aandachtspunten zijn?

Jeremy: In het algemeen vinden we dat Oudergem nood heeft aan nieuwe ideeën. We stellen vast dat het in Oudergem aan dynamiek ontbreekt, ook in vergelijking met buurtgemeenten. Men klopt zich soms graag op de borst maar vaak is men de laatste in het gewest om in te stappen in innovatie zaken. Er moet meer ingezet worden op lokale handel en ondernemerschap dat ook een belangrijke sociale rol speelt. Hoe kunnen we nieuwe winkelconcepten aantrekken naar Oudergem? De kwaliteit van de publieke ruimtes zal ook belangrijk zijn, denk maar aan het Herrmann-Debroux viaduct of Delta, maar ook op microniveau zoals de pleinen en het stadsmeubilair. Daarnaast is er mobiliteit en zachte vormen ervan. Een andere lijn is participatie. Burgers in Oudergem willen actief mee beleid maken. Tot slot zijn nieuwe technologieën ook belangrijk: toepassingen zoals slimme lichten zijn ’s nachts erg handig terwijl slimme vuilnisbakken zorgen voor een efficiëntere ophaling. En last but not least vinden we dat culturele contacten en uitwisselingen binnen onze gemeente belangrijk zijn. Meertaligheid en de culturele horizon verruimen, blijven actielijnen die een gemeente net kan realiseren doordat ze dicht bij mensen staat.

Wim: Tot slot, kan je nog iets meer zeggen over de andere kandidaten op de lijst?

De liberale lijst zal kandidaten van alle leeftijden kennen die actief zijn in verschillende domeinen van onze samenleving en in de verschillende wijken van Oudergem wonen. Een groot deel zal zich voor de eerste maal engageren voor Oudergem. Zo wil oud Echo de la Bourse-journaliste Martine De Maelschalck haar ervaring en kennis aanwenden. De lijst is dus alvast een aanwinst voor de gemeente.

 Participatie en inspraak brengen we als liberalen nu al naar voor: Je ideeën of suggesties voor Oudergem kan je ons bezorgen. We zijn momenteel elke zaterdag met huisbezoeken bezig in Oudergem, maar je kan online al je voorstellen voor Oudergem kwijt op www.oudergemspreekt.be

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: