Nieuwsbrief Blauw: opening Chirec Delta ziekenhuis, fietsactie en transparantie in Oudergem – Newsletter Blauw: ouverture de l’hôpital Chirec Delta, action vélo et motion de transparence à Auderghem – Newsletter Blauw: Chirec Delta, your bike=your freedom and transparancy in 1160 Brussels.

Texte en Français après le texte Néerlandophone
English version below the Dutch and French version

In de nieuwe aflevering van onze liberale nieuwsbrief Blauw voor Oudergem stonden we samen met Brussels parlementslid Carla Dejonghe stil bij de opening van het nieuwe Chirec ziekenhuis op Delta en de betekenis ervan voor onze regio. Naast het verlenen van nodige en kwaliteitsvolle zorg voor onze regio, hopen we als Open Vld Oudergem dat het ziekenhuis ook een economische rol kan spelen voor door onder andere Oudergemnaren te werk te stellen of de ontwikkeling van allerlei handelszaken die het ziekenhuispersoneel, de bezoekers van het ziekenhuis en de toekomstige inwoners van de nog te ontwikkelen Delta-Driehoek site kunnen bedienen. We belichten ook kort de rol die minister Guy Vanhengel (Open Vld) speelde in dit belangrijk dossier. Vervolgens komen we in deze Blauw nog even terug op de fietsactie die we bij de start van de Week van de Mobiliteit in september 2017 Oudergem organiseerden. Bij de rubriek gemeentelijk nieuws behandelen we de transparantiemaatregelen die de gemeente Oudergem eind 2017 nam en ondermeer de bepaling, onder impuls van Open Vld Oudergem, van de transparantie motie om een onderzoek naar de mogelijke rechtstreekse uitzending van gemeenteraden op te starten. U kan over beide onderwerpen meer lezen door hier te klikken op ‘fietsactie‘ of ‘transparantie‘. De hele nieuwsbrief kan u hierboven lezen.

Dans notre dernier bulletin de ‘Blauw’ pour Auderghem, Carla Dejonghe et moi-même discutent l’ouverture du nouveau hôpital Chirec à Delta. L’Open Vld Oudergem espère que l’hôpital apportera des soins de qualité pour les Auderghemois et que Chirec Delta sera aussi un pôle de développement d’emploi et économique pour notre commune. Finalement, on met en evidence le rôle que notre ministre Guy Vanhengel a joué dans le dossier de l’hôpital. En suite, Blauw présente l’action ‘Mon vélo, ma liberté’ que l’Open Vld Oudergem a tenu en Septembre 2017 dans le cadre de la semaine de la mobilité. Finalement, dans la section ‘nouvelles communales’, je présente la motion de transparence que le conseil communal a voté en novembre 2017 et la demande de notre section de transmettre en direct les conseils communaux. La motion stipule qu’une étude sera menée. On suivra ce dossier. Pour en savoir plus, lisez notre newsletter en haut ou cliquez sur ‘Mon vélo, ma liberté‘ ou ‘Transparence‘.

In our liberal newsletter ‘Blauw’ of December 2017 I first discuss together with Carla Dejonghe, member of the Brussels parliament, the arrival of the new Chirec hospital at Delta. Open Vld Oudergem hopes that the hospital will not only provide qualitative health/care services to the population of 1160 Brussels. We also hope that it can become an economic engine for our region in two ways: by on the one hand providing labour opportunities for inhabitants of 1160 Brussels and on the other hand by stimulating the creation of shops and other stores that will provide services to the staff of the hospital and future inhabitants of the Delta site. Secondly, our newsletter highlights the action ‘My bike, my freedom’ that Open Vld Oudergem launched with the start of the ‘Week of Mobility’ in Brussels in September 2017. Finally, our newsletter reports on the transparancy motion that the municipal council voted in November 2017. Under the impuls of Open Vld Oudergem, this motions contains the promise of investigating the possibility of broadcasting the public sessions of the municipal council. Besides the issue of Blauw that you can read on top of this article, you can read more details about the bike-action here and about the transparancy motion here.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: