Nieuwsbrief Blauw voor Oudergem: Delta, een fietsplan en een boek over België

Onlangs rolde de juni editie van de nieuwsbrief Blauw voor Oudergem, Etterbeek en de  2 Woluwes van de persen. Oudergem vormt de focus van 3 artikels. In het hoofdartikel   geven Brussels parlementslid Carla Dejonghe en ikzelf onze bemerkingen met betrekking tot de dossiers Delta-driehoek en het Hermann-Debroux viaduct naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast behandelt de rubriek ‘gemeentelijk nieuws’ het gemeentelijk fietsplan dat de gemeenteraad in mei 2017 goedkeurde. Hiermee beschikt Oudergem als een van de laatste gemeenten in Brussel eindelijk over zo’n instrument dat toestaat een fietsbeleid weloverwogen uit te voeren. Ten derde is er een bespreking van het boek ‘Unser belgisches Leben‘ dat Oudergems bestuurslid Thomas Philip Reiter schreef en waarin hij vanuit zijn Duitse achtergrond kijkt naar België.

In het kader hieronder kan u alvast door een simpele klik onze nieuwsbrief volledig lezen. We bespreken alvast elk van deze artikels in meer detail onder het kader.

  1. Delta en Hermann-Debroux viaduct

Het is duidelijk dat beide dossiers zoals vermeld in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) belangrijk zijn voor de toekomst van onze gemeente. De gemeentelijke informatiesessies in februari kende dan ook een hoge opkomst. Het lijkt ons terecht dat Oudergemnaren vragen zetten bij de voorgestelde hoogte van iconische torens, zowel op Delta als langs de Vorstlaan. Toch mogen we hierbij niet vallen in algemeenheden als ‘neen aan de verdichting‘ of ‘Bruxellisation‘. Zulke slogans verhullen  de uitdagingen waar het gewest voor staat, en dus ook onze gemeente, zijnde:

a) opvangen van de demografische groei en voorzien van huisvesting die goed is voor mensen. Daarom is gepast en kwalitatief wonen – een terras/tuin – voor Brusselaars mogelijk maken essentieel; zeker omdat prijzen van woningen hoog blijven in Oudergem

b) fiscaal zelfbedruipend zijn in 2025 en tegengaan stadsvlucht : meer mensen die wonen in Brussel betekent ook meer fiscale inkomsten voor het gewest waarmee publieke diensten voor burgers mee kunnen gefinancierd worden. Deze inkomsten gaan nu door de stadsvlucht niet naar Brussel ; hetzelfde geldt ook voor de gemeente.

c) een betere mobiliteit mogelijk maken : mensen die dicht wonen bij openbaar vervoer en in de stad zorgt voor minder pendel- en fileleed; dus minder belasting voor het viaduct of de mogelijke stadsboulevard ter vervanging en beter voor het leefmilieu.

Mogelijke hoogbouw op Delta moet daarom vanuit een nuchter kader bekeken worden, zowel gewestelijk als lokaal. Ter illustratie: Carla Dejonghe berekende al in 2008 dat de Delta site, als zij zich richt op betaalbaar wonen voor Brusselaars, mooie inkomsten genereert voor Oudergem.

Delta moet trouwens meer zijn dan wonen voor de open VLD Oudergem: naast appartementen moet de site ook oog hebben voor voorzieningen als scholen, sociale woningen en andere publieke voorzieningen die het leven op de site naast het Chirec ziekenhuis aangenamer maken.

Met betrekking tot het Hermann-Debroux viaduct menen Carla Dejonghe en mezelf dat een mogelijke afbraak alleen maar kan als de alternatieven niet alleen uitgedacht zijn, maar er ook zijn. Het gaat dan om een GEN dat goed werkt, een overstapparking aan de rand van Oudergem, een metro die tot die parking doorgetrokken wordt alsook goede fietspadverbindingen met Overijse, Hoeilaart en Tervuren. Anders creëert men opnieuw een bottleneck in de gemeente (die nu al leidt onder de parkeerdruk langs het viaduct) of neigt men pendelaars weg te jagen die hoe dan ook door hun aanwezigheid tijdens de dag economisch belangrijk zijn voor onze regio.

Daarnaast is het duidelijk dat de gemeente erover moet waken dat inspraak correct moet verlopen. We verwelkomden de infosessies die georganiseerd werden rond het GPDO, maar de daaropvolgende enquête was volgens ons te sturend (zo werden trouwens niet alle opmerkingen meegenomen die vermeld werden op de 2 infosessies; was de vraagstelling niet correct door een mening als stelling voor te schotelen) en er mocht ook meer aandacht zijn voor het Nederlands en andere talen in onze gemeente. Correct georganiseerde participatie lijkt ons toch belangrijk om te vermijden dat dossiers eerder een politieke agenda dienen dan het algemeen belang. Misschien moet de gemeente toch eens kijken hoe digitale tools kunnen helpen om participatie mee vorm te geven, niet alleen rond Delta of het viaduct, maar ook rond andere gemeentelijke themata. Denk maar aan CitizenLab of in Etterbeek Fluicity. Onder andere het fietsbeleidsplan dat uitgewerkt werd voor Oudergem maakt melding van meer inspraak van fietsers en andere burgers in het uitdenken van een fietsplan. Kortom, de overheid van morgen is niet meer een top-down overheid, maar een converserende overheid. Laten we dus maken dat de gemeentestructuren mee in die richting werken en gebruik maken van de dagdagelijkse ervaring en intelligentie van de inwoners.

2. Gemeentelijk fietsplan

In mei keurde de gemeenteraad een fietsplan voor de gemeente goed. Een bureau maakte een zogenaamde Bypad studie voor Oudergem. Hierbij werden alle aspecten van het fietsen onder de loep genomen: van de stilstaande fiets (waar stalt men de fiets) tot de zich bewegende fiets (hoe kan in vlot rijden als fietser) tot en met bewustmakingsacties (wat is voordeel van lokaal fietsen) alsook voorlichting (hoe ervoor zorgen dat fietsers de verkeersregels naleven). Oudergem is een van de laatste gemeenten in het gewest om dergelijk plan te hebben uitgewerkt. Dit plan is echter nodig gelet op de stijgende populariteit van fietsen in ons gewest en als men rondwandelt door Oudergem, ook in onze gemeente. Het positieve aan dit plan is dat het eindelijk pijnpunten voor fietsers in Oudergem expliciet vermeld en in kaart zijn gebracht. Men kan dus beginnen met ‘zwakke’ en gevaarlijke punten aan te pakken. Daarnaast vind ik het ook interessant dat er enkele lokale gemeentelijke routes zijn uitgestippeld die het mogelijk maken dat fietsen naar handelskernen (Pinoy, Oudergem centrum, …) en dienstenkernen (het gemeentehuis) vanuit de verschillende hoeken van de gemeente aangenaam maakt. Als openVLD Oudergem hopen we dat de gemeente deze studie ter harte neemt alsook, indien nodig, de nodige middelen voorziet om pijnpunten weg te halen.

3. Boek over België door Duitse ogen

Ons Oudergems bestuurslid Thomas Philip Reiter schreef dit jaar het boek ‘Unser belgisches Leben‘. Als Duitser met Belgische roots verhuisde Thomas enkele jaren geleden naar Oudergem en engageerde hij zich in de lokale openVLD afdeling. Met zijn boek biedt hij nu Duitsers een blik op ons land dat de clichés van pralines en bier overstijgt, maar biedt hij Belgen soms ook een spiegel aan. Kortom, een boek dat vertrekt vanuit dialoog tussen verschillende landen en culturen. Het boek is 3-talig (Nederlands, Frans en Duits) en kan je hier bestellen via Amazon. Alvast veel leesplezier!

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: