Boekenboxen in Oudergem – Des boîtes aux livres à Auderghem – Book boxes in Oudergem

De boekenbox aan De Stadsmus Boîte aux livres devant l'école De Stadsmus Bookbox in front of the school De Stadmus

De boekenbox aan De Stadsmus – Boîte aux livres devant l’école De Stadsmus – Bookbox in front of the school De Stadmus

In de volgende weken komen er in Oudergem vijf boekenboxen. Een boekenbox bouwt voort op het idee van ruilen. Het zijn dozen waar omwonenden boeken die ze niet meer lezen kunnen achterlaten voor anderen en in ruil een ander boek uit de box kunnen meenemen. Op deze manier beantwoordt een boekenbox niet alleen aan een nood tot duurzaamheid, maar biedt ze ook nieuwe mogelijkheden tot ontmoeting en uitwisseling tussen buurtbewoners. Het is een initiatief van schepen Valérie Cops (MR-LB) en schepen Dirk Hoornaert (SAMEN), die hierbij kon rekenen op de steun van Open VLD Oudergem.

In Oudergem worden de boekenboxen beheerd door scholen en bibliotheken. De eerste 5 boekenboxen kan je aan de ingang van de volgende plaatsen aantreffen:
– Basisschool De Stadsmus, Henri Debrouckérelaan 16 (zie foto)
– Gemeentelijke Bibliotheek Hertoginnedal, Waversesteenweg 1688
– Basisschool Vlindertuin, Sint-Juliaanskerklaan 16
– Basisschool Les Maronniers, Waversesteenweg 1179
– Bibliothèque Communal du Centre, Emiel Idiersstraat 16

A partir de mai 2016, 5 boîtes aux livres seront installés à Auderghem. Une boîte à livre est un lieu ou les habitants d’Auderghem puissent échanger des livres entre eux: vous déposez un livre que vous ne lisez plus et en échange vous prenez un autre qui se trouve dans la boîte gratuitement. Apart de l’aspect de durabilité (échange), une boîte aux livres peut ainsi être un lieu de rencontre entre voisins et habitants d’Auderghem. L’installation des boîtes aux livres est une initiative des échevins Valérie Cops (LB-MR) et Dirk Hoornaert (SAMEN), qui pouvait compter sur l’applui de l’Open VLD Oudergem dans ce dossier.

A Auderghem, chaque boîte aux livres est gérée par une école ou un bibliothèque. Vous pouvez donc trouvez les boîte aux livres à l’entrée des lieux suivant:
– Ecole De Stadsmus, Avenue Henri De Brouckère 16 (voire foto)
– Bibliothèque communal Hertoginnedal, Chaussée de Wavre 1688
– Ecole Vlindertuin, Avenue Elise Saint-Julien 16 
– Ecole Les Marronniers, Chaussée de Wavre 1179
– Bibliothèque communal du Centre, Rue Emiel Idiers 16

From May 2016 onwards, 5 book boxes will be installed in Oudergem. A book box is a box where one can drop a book she or he doesn’t read anymore and leave it for free for someone else. In exchange of this gift, one can take another book that is left by someone else in the box. Besides the objective of sustainability (no more books thrown away and exchange instead), a book box can also help to create new encounters among inhabitants. The book boxes are an initiative of Aldermen Valerie Cops (LB-MR) and Dirk Hoornaert (SAMEN), who could count on the support of the Open VLD Oudergem in this matter.

A school or library from Auderghem is in charge for one of these 5 book boxes. You can therefore find the book boxes at the entrance of the following places:
– School De Stadsmus, Avenue Henri De brouckèrelaan 16 (see picture)
– Library Hertoginnedal, Waversesteenweg 1688 Chaussée de Wavre
– School Vlindertuin, Sint-Juliaankerklaan 16 Avenue Eglise Saint-Julien
– School Les Mariniers, Waversesteenweg 1179 Chaussée de Wavre
– Library du Centre, Rue Emiel Idiersstraat 16

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: