Digitale technologieën en gemeentelijke communicatie en dienstverlening: welke toekomst voor Oudergem?

In december 2015 lanceerde de gemeente Oudergem een mobiele applicatie ‘Oudergem Oudergem’ genaamd en die te downloaden is in de Apple appstore of de Google Play store (lees hier meer over de app). Het eveneens in december 2015  goedgekeurde driejarenplan van de meerderheid voor de periode 2016-2018 kondigt nog meer maatregelen aan op niveau van communicatie en dienstverlening naar Oudergemnaren: een nieuwe website, een gebruik van sociale media, een nieuwe organisatie van de loketten op het gemeentehuis enz…

De openVLD Oudergem heeft er altijd gepleit dat de gemeente eindelijk stappen vooruit moet zetten en van digitalisering werk moet maken om zijn communicatie- en dienstverlening te verbeteren. Het was een van onze punten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De hedendaagse trend is niet langer meer een 1-richtingsverkeer van overheid naar burger maar wel één van een ‘converserende’ overheid die constant in interactie treedt met haar inwoners. Het is daarom goed dat de meerderheid eindelijk ook tot dit besef blijkt te komen.

Als liberalen pleiten we er wel voor dat bij de implementatie van al die plannen met vier punten rekening gehouden zal moeten worden ten einde werkelijk een stap verder te zetten:
1. De burger en zijn noden moeten centraal staan: Het is belangrijk om vanaf nu inwoners, verenigingen, handelaars, en andere actoren in de gemeente bij het uitwerken van deze plannen te betrekken. Zo breng je in kaart of de eigen veronderstellingen van de gemeente-instellingen over wat burgers zouden willen qua diensten en berichten, eigenlijk wel overeenkomen met wat burgers daadwerkelijk verlangen. Op deze manier vermijd je als overheid dat je zaken lanceert waar niemand op wacht of die complex zijn. En breng je in kaart welke kanalen burgers nu net verlangen.
2. Denk in functie van interactie digitale dienstverlening en organisatie van fysiek onthaal: Ga niet uit van de visie dat ICT binnen drie jaar alles zal vervangen en het gemeentehuis bij wijze van spreken al afgebroken mag worden. Het is geen ‘of-of’ maar een ‘én-én’ verhaal. Voor een deel van de bevolking is het domein van e-government nog onbekend of voelt het ongemakkelijk aan. Daarnaast vergen sommige procedures meer rechtstreeks contact met een medewerker van de gemeente dan andere. Kijk daarom naar hoe beide op elkaar in werken en ga dus in functie hiervan na hoe je je lokettenzaal moet herinrichten of welke klemtonen je digitaal legt. Voorbeelden van een moderne organisatie van loketten is vandaag bijvoorbeeld de stad Kortrijk.
3. Werk een duidelijke communicatiestrategie en ontwikkelingsplan uit: Voortbouwend op punten 1 en 2 is het belangrijk een goed plan te ontwikkelen dat toelaat duidelijke afspraken te maken (wat communiceren we, wat willen we ontwikkelen), procedures op te stellen (hoe en wanneer communiceren we wat; hoe en wanneer ontwikkelen we) en doelen te stellen die ook toelaten voortgang te meten (welk resultaat willen we bereiken?).
4. Werk specifiek met een gemeentelijke focus en werk samen met andere gemeenten:  Het heeft geen zin om een functie op de app of website te zetten die al aangeboden wordt via Irisbox of FixMyStreet. Het heeft ook geen zin om inwoners met sociale media berichten te bombarderen over informatie die ze elders al vinden en consulteren. Het heeft wel zin om specifieke gemeentelijke procedures of documenten aan te bieden of informatie aan te bieden die vandaag nog niet aangeboden worden door andere toepassingen of niet zo toegankelijk zijn. Tot heeft het ook geen zin om zelf het warm water te willen uitvinden: kijk en werk samen met andere gemeenten. Dat zorgt ook voor schaalvoordelen indien nodig en voor uitwisseling van kennis en inzichte.

De openVLD Oudergem is alvast benieuwd naar de manier waarop de aangekondigde plannen zich de volgende jaren concreet gaan vertalen. Lees hier alvast het artikel in de liberale nieuwsbrief Blauw over de materie (zie pp. 2-3) of lees op foto hieronder:

Blauw, Maart 2016

Blauw, Maart 2016

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: