Gemeenteraad 27.11.14 – Conseil communal 27.11.14

De gemeenteraad van Oudergem komt donderdagavond om 20u bijeen in het gemeentehuis. Een blik op de dagorde op de gemeentelijke website (http://www.auderghem.be/sites/default/files/content-files/college_conseil/OJConseil/OJ_2014_11_27.pdf) of op de foto onderaan dit bericht leert dat er die avond alweer concrete stappen kunnen gerealiseerd worden in het dossier van de instap van de gemeente in het  Vlaams decreet lokaal cultuurbeleid. Na de beslissing tot instap in april 2014 en de goedkeuring van de convenant tussen de gemeente Oudergem en de VGC in september 2014, zullen nu de volgende stukken ter stemming voorgelegd worden:

* Samenstelling van de cultuurraad
* Organiek reglement Adviesraad cultuurbeleidplanning
* Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het gemeenschapscentrum Den Dam
* Goedkeuring van het Lokaal Cultuurbeleidsplan 2014-2019 van de gemeente Oudergem

Bij een goede afloop zal ik  in een volgende post dieper ingaan op wat de instap van de gemeente in dit decreet voor de Oudergemnaren concreet betekent en wat de opdracht is van de halftijdse cultuurbeleidscoördinator die in onze gemeente zal werken.

Dagorde gemeenteraad Oudergem 27.11.2014

Dagorde gemeenteraad Oudergem 27.11.2014

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: