QR-code parcours om oorlogsslachtoffers ’14-’18 te herdenken – un QR-code parcours pour se souvenir des victims de 1914-1918 – A QR-code walking parcours to remember the victims of 1914-1918

Texte en Français après le texte en Néerlandais
English text below the French and Dutch text

Oudergem herdenkt oorlogsslachtoffers op originele manier

Op 11 november was openVLD Oudergem aanwezig op de plechtige inhuldiging van de gevallen oorlogsslachtoffers van onze gemeente tijdens de Eerste Wereldoorlog. Jongeren van de gemeente legde voor elk van de 48 slachtoffers een bloem neer bij het monument voor de doden op de Vorstlaan.

Als aandenking aan de oorlogsslachtoffers van ’14-’18, huldigde de gemeente ook plechtig een QR-code wandelparcours  doorheen Oudergem in. Met behulp van een smartphone kan u die QR-code scannen op speciale borden (zie foto links) en een tocht afleggen langsheen de 48 straten die in de gemeente vernoemd zijn naar een overleden soldaat (Oudergem is de enige gemeente in ons land met een zo hoge concentratie van straatvermeldingen naar oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog). De QR-code staat toe om meer te weten te komen over de soldaat of over andere interessante plekken in onze gemeente die gerelateerd zijn aan de Eerste Wereldoorlog.

Zo lees je bijvoorbeeld in de Guillaume Poelslaan dat Guillaume Poels geboren was in 1884, in Oudergem woonde, metselaar was en vader van twee kinderen. In augustus 1914 werd hij, samen met zo’n 300 jongen Oudergemnaren, opgeroepen. Poels behoorde in het leger tot de klasse van de loteling. Dergelijke lotelingen waren, voor de invoering van de algemene dienstplicht in 1909, diegene die onder de 20-jarigen in de gemeente uitgeloot werden om naar het leger te gaan voor hun dienstplicht van een jaar en half. Guillaume Poels overleed in de eerste weken van de oorlog. Op 18 augustus sneuvelde hij in de Slag op de Zeven Zillen bij Tienen, een bekende veldslag waarbij vele Belgen stierven, enkele dagen na de overwinning van het Belgisch leger te Halen. Poels werd samen met de andere slachtoffers van die dag na de oorlog bijgezet in de necropool onder de kerk te Grimde.

Zelf opgeleid als historicus, vind ik de inhuldiging van dit parcours belangrijk als voorzitter van de openVLD Oudergem schepen Dirk Hoornaert (SAMEN, eenheidslijst waar openvld Oudergem deel van uit maakt) steeds aangemoedigd en ondersteunt om dit initiatief uit te werken. Als openvld Oudergem vinden we het immers belangrijk dat de jongere generatie de herinnering aan zij die stierven voor democratie en vrijheid levendig houdt. Een QR-code parcours kan helpen om de brug te slaan naar nieuwe generaties die misschien niet meer zo vertrouwd zijn met de klassieke herinneringswijzen van de oude generatie, maar hiervoor ook meer en meer op digitale manieren steunen. Anderzijds is deze wandeling geschikt voor zij die niet in onze gemeente willen wonen, maar deze eens op een andere manier willen ontdekken.

Op het gemeentehuis kan u altijd een brochure met een plan van de wandeling afhalen over deze wandeling.

Auderghem se souvient des victims de ’14-’18 de manière originale 

L’openvld Oudergem était présent le mardi 11 novembre dernier pour commémorer l’Armistice de 1918 et honorer tous ceux de notre commune – et en particulier les soldats Auderghemois – qui sont tombés dans la grande guerre. Des jeunes de notre commune ont mis, pendant la cérémonie, une fleurs pour les 48 victimes de la guerre devant le monument des morts sur le Boulevard du Souverain.

Après la cérémonie, la commune a inauguré un parcours de mémoire qui vous emmènera vers les 47 rues de notre commune qui sont nommés après un des victimes de la Grande Guerre (Auderghem comptait 48 victimes, mais, vue que deux d’entre eux étaient les Frères Goemaere, on a 47 rues). Avec l’aide d’un scanner de code QR sur votre smart phone avec laquelle vous lisez un code QR mis sur une plaquette, vous serez guidées d’une rue vers l’autre et vous apprenez des aspects intéressant concernant les soldats. Par example, dans la rue Guillaume Poels, vous apprendriez que Poels habitait à Auderghem, était maçon et père de deux enfants. En aout 1914, il joignait les forces de l’armée Belge. Il mourait déjà le 18 aout dans les environs de Tienen dans la bataille de Hautem-Sainte-Marguerite, une bataille qui est assez connue vu le grande nombre de soldats qui ont trouvés la mort ce jour. Après la guerre, il fut enterré dans la nécropole en-dessous de l’église de Grimde avec les autres victimes.

L’openvld Oudergem, en tant que membre de la liste SAMEN (groupe qui resemble divers parti néerlandophone ainsi que quelques indépendants), a toujours encourager et supporter l’échevin Dirk Hoornaert dans la réalisation de ce projet. Pour nous, cet outil peut être important pour assurer que la mémoire de ces victimes, tombés pour la démocratie et la liberté, restera vivant dans notre commune et les futures générations. En autre, cet initiative est une nouvelle façon pour découvrir notre commune d’une autre point de vue. Elle attira sans doute des gens venant des autres communes de Bruxelles ou de Belgique pour découvrir Auderghem.

A la maison communale, vous pouvez cherchez une brochure avec plan de la promenade.

Oudergem remembers its 48 war victims of ’14-’18 in an original way

The openvld Oudergem on 11th November 2014 took part in the official commemoration of the centenary of the Armistice of 1918 and the remembrance of the 48 victims of our municipality during that conflict. Youth of our municipality put 48 flowers before the monument on the Vorstlaan/Boulevard du Souverain; one flower for each soldier that died.

The same day, the municipality inaugurated the remembrance walk. This walk makes use of QR-codes, placed on the street boards in each of the 47 streets that were named after one soldier that died during the First World War. By means of a QR-code application on your smartphone, you scan the QR-code on the board and you immediately get information about the life of the soldier and where and how he died. For example, in the Guillaume Poelslaan/Avenue Guillaume Poels, you’ll read that this man lived in Oudergem, was father of two children, was a mason for profession and was summoned to join the Belgian army in the beginning of August 2014. Poels would be one first war victims of Oudergem. Already on 18th August 1914 he fell during the Battle of Sint-Margriete-Houtem in the neighborhood of Tienen/Tirlement, some 40 kilometers outside Brussels. This Battle was quite famous because of the fact that a lot of Belgian soldiers lost their lives in it. Together with some of his comrades that fell that day in battle, Poels got buried in the necropolis below the church of Grimde.

As a historian and as member of the openvld Oudergem, I consider this initiative as very useful and necessary. Openvld Oudergem has always supported alderman Dirk Hoornaert in the realization of this project. The remembrance walk is on the one hand a necessary tool to keep the memory of the soldiers alive in our municipality, especially towards the young and future generations of inhabitants. On the other hand, it allows to discover our municipality in a new way and will certainly attract other people from Brussels or Belgium to visit Oudergem.

You can always get a brochure with the plan of the remembrance walk at the town hall of Oudergem.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: